کولر گازی کلون

3 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 3 از 3 مورد

فیلترهای فعال

کولر گازی پنجره ای کلون مدل AW-07CR4FE

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی پنجره ای کلون

ظرفیت سرمایشی 7000Btu/hr

کمپرسور روتاری با گاز مبرد ...

کولر گازی پنجره ای کلون

ظرفیت سرمایشی 7000Btu/hr

کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 9 تا 12 متر مربع

برق مصرفی تک فاز با رده انرژی B

طراحی ساده ...

کولر گازی پنجره ای کلون مدل AW-09CR4FE

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی پنجره ای کلون

ظرفیت سرمایشی 9000Btu/hr

کمپرسور روتاری با گاز مبرد ...

کولر گازی پنجره ای کلون

ظرفیت سرمایشی 9000Btu/hr

کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 12 تا 16 متر مربع

برق مصرفی تک فاز با رده انرژی B

طراحی ساده ...

کولر گازی پنجره ای کلون مدل AW-12CR4FE

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی پنجره ای کلون

ظرفیت سرمایشی 12000Btu/hr

کمپرسور روتاری با گاز مبرد ...

کولر گازی پنجره ای کلون

ظرفیت سرمایشی 12000Btu/hr

کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

مناسب برای فضای 17 تا 23 متر مربع

برق مصرفی تک فاز با رده انرژی B

طراحی ...