پمپ آب سمنان انرژی

12 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 12 مورد

فیلترهای فعال

پمپ سمنان انرژی محیطی مدل PM45

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 0.5 اسب بخار

بدنه پمپ از جنس چدن

پروانه از ...

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 0.5 اسب بخار

بدنه پمپ از جنس چدن

پروانه از جنس برنج بسیار مقاوم

شفت از فولاد ضد زنگ

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ سمنان انرژی محیطی مدل PM80

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

بدنه پمپ از جنس ...

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

بدنه پمپ از جنس چدن

پروانه از جنس برنج بسیار مقاوم

شفت از فولاد ضد زنگ

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ سمنان انرژی محیطی مدل PMT80

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی سه فاز

بدنه پمپ از جنس ...

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی سه فاز

بدنه پمپ از جنس چدن

پروانه از جنس برنج بسیار مقاوم

شفت از فولاد ضد زنگ

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ سمنان انرژی بشقابی مدل CM100

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

بدنه پمپ از جنس ...

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

بدنه پمپ از جنس چدن

پروانه از جنس باکالیت

شفت از فولاد ضد زنگ

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ سمنان انرژی بشقابی مدل CMT100

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی سه فاز

بدنه پمپ از جنس ...

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی سه فاز

بدنه پمپ از جنس چدن

پروانه از جنس باکالیت

شفت از فولاد ضد زنگ

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ سمنان انرژی جتی مدل CAM100

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

بدنه پمپ از جنس ...

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

بدنه پمپ از جنس چدن

پروانه از جنس باکالیت

شفت از فولاد ضد زنگ

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ سمنان انرژی جتی مدل CAMT100

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی سه فاز

بدنه پمپ از جنس ...

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی سه فاز

بدنه پمپ از جنس چدن

پروانه از جنس باکالیت

شفت از فولاد ضد زنگ

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ سمنان انرژی دو پروانه مدل CB160

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1.5 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

بدنه پمپ از جنس ...

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1.5 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

بدنه پمپ از جنس چدن

پروانه از جنس باکالیت

شفت از فولاد ضد زنگ

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ سمنان انرژی دو پروانه مدل CBT160

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1.5 اسب بخار

برق مصرفی سه فاز

بدنه پمپ از جنس ...

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 1.5 اسب بخار

برق مصرفی سه فاز

بدنه پمپ از جنس چدن

پروانه از جنس باکالیت

شفت از فولاد ضد زنگ

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ سمنان انرژی دو پروانه مدل CB210

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 2 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

بدنه پمپ از جنس ...

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 2 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

بدنه پمپ از جنس چدن

پروانه از جنس باکالیت

شفت از فولاد ضد زنگ

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ سمنان انرژی دو پروانه مدل CBT210

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 2 اسب بخار

برق مصرفی سه فاز

بدنه پمپ از جنس ...

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 2 اسب بخار

برق مصرفی سه فاز

بدنه پمپ از جنس چدن

پروانه از جنس باکالیت

شفت از فولاد ضد زنگ

با سطح صدای بسیار پایین

پمپ سمنان انرژی دو پروانه مدل CBT310

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 3 اسب بخار

برق مصرفی سه فاز

بدنه پمپ از جنس ...

پمپ آب سمنان انرژی

با قدرت 3 اسب بخار

برق مصرفی سه فاز

بدنه پمپ از جنس چدن

پروانه از جنس باکالیت

شفت از فولاد ضد زنگ

با سطح صدای بسیار پایین