کولر آبی

31 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 20 از 31 مورد

فیلترهای فعال

کولر آبی سلولزی انرژی ECO280

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 1400 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 20 تا 30 متر ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 1400 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 20 تا 30 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

با موتور 1/8 اسب بخار

کولر آبی سلولزی انرژی EC0350

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 4420 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 50 تا 80 متر ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 4420 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 50 تا 80 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

با موتور 1/3 اسب بخار

بدنه بسیار مستحکم

کولر آبی سلولزی انرژی VC0380 بالازن

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 4420 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 50 تا 80 متر ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 4420 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 50 تا 80 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

با موتور 1/3 اسب بخار

کولر آبی سلولزی انرژی EC0550

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 6460 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 70 تا 110 متر ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 6460 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 70 تا 110 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

مجهز به ریموت و ترموستات

با موتور 1/2 اسب ...

کولر آبی سلولزی اقتصادی انرژی مدل EC0550e

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 6460 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 70 تا 110 متر ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 6460 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 70 تا 110 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

با موتور 1/2 اسب بخار

کولر آبی سلولزی انرژی VC0600 بالازن

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 7140 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 80 تا 120 متر ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 7140 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 80 تا 120 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

مجهز به ریموت و ترموستات

با موتور 3/4 اسب ...

کولر آبی سلولزی انرژی EC0700

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 7990 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 100 تا 140 متر ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 7990 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 100 تا 140 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

مجهز به ریموت و ترموستات

دارای سیستم محافظت ...

کولر آبی سلولزی اقتصادی انرژی EC0700e

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 7990 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 100 تا 140 متر ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 7990 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 100 تا 140 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

مجهز به ریموت و ترموستات

دارای سیستم محافظت ...

کولر آبی سلولزی انرژی مدل تکفاز EC1100

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 11000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 160 تا 220 ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 11000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 160 تا 220 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

دارای سیستم محافظت از جان

با موتور یک و نیم ...

کولر آبی سلولزی انرژی مدل سه فاز EC1100

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 11000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 160 تا 220 ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 11000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 160 تا 220 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

دارای سیستم محافظت از جان

با موتور 2 اسب ...

کولر آبی سلولزی انرژی مدل سه فاز VC1100 بالازن

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 11000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 160 تا 220 ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 11000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 160 تا 220 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

دارای سیستم محافظت از جان

با موتور 2 اسب ...

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC1800

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 18000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 250 تا 350 ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 18000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 250 تا 350 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

دارای سیستم محافظت از جان

با موتور 5.5 اسب ...

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC2500

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 25000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 300 تا 400 ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 25000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 300 تا 400 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

دارای سیستم محافظت از جان

با موتور 7.5 اسب ...

کولر آبی سلولزی انرژی مدل پالا EC0750

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی پالا انرژی

نسل جدید کولر آبی هوشمند

با هوادهی 7990 متر مکعب بر ...

کولر آبی سلولزی پالا انرژی

نسل جدید کولر آبی هوشمند

با هوادهی 7990 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 120 تا 160 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

مجهز به تایمر ...

کولر آبی پرتابل آبسال مدل AC26

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی پرتابل آبسال

با هوادهی 935 متر مکعب بر ساعت

قابل استفاده ...

کولر آبی پرتابل آبسال

با هوادهی 935 متر مکعب بر ساعت

قابل استفاده در دو حالت پنکه و کولر

مناسب برای 10 تا 20 متر مربع

سه سرعته و کم صدا

با قدرت ...

کولر آبی پوشالی آبسال مدل AC31D

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی آبسال

با هوادهی 1500 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 20 تا 30 متر ...

کولر آبی آبسال

با هوادهی 1500 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 20 تا 30 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 1/8 اسب بخار

دارای دریچه گردان تنظیم هوا

کولر آبی پوشالی آبسال مدل AC32D

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی آبسال

با هوادهی 1500 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 30 تا 45 متر ...

کولر آبی آبسال

با هوادهی 1500 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 30 تا 45 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 1/8 اسب بخار

دارای دریچه گردان تنظیم هوا

کولر آبی پوشالی آبسال مدل AC32

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی آبسال

با هوادهی 1500 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 30 تا 50 متر ...

کولر آبی آبسال

با هوادهی 1500 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 30 تا 50 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 1/8 اسب بخار

کولر آبی پوشالی آبسال مدل AC33

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی آبسال

با هوادهی 2200 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 40 تا 60 متر ...

کولر آبی آبسال

با هوادهی 2200 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 40 تا 60 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 1/6 اسب بخار

کولر آبی پوشالی آبسال مدل AC68 بالازن کم مصرف

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی آبسال بالازن

با هوادهی 5950 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 100 تا 120 متر ...

کولر آبی آبسال بالازن

با هوادهی 5950 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 100 تا 120 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 1/2 اسب بخار

برچسب رده انرژی A