هیتر انرژی

21 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 20 از 21 مورد

فیلترهای فعال

مینی هیتر گازی انرژی مدل GH618

قیمت تماس با واحد فروش

مینی هیتر گازی انرژی

ظرفیت حرارتی 18000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 150 ...

مینی هیتر گازی انرژی

ظرفیت حرارتی 18000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 150 تا 360 متر مکعب

برق مصرفی تک فاز

مجهز به ترموستات محیطی، شیر کنترل گاز و سنسور ...

هیتر گازی انرژی مدل GH825

قیمت تماس با واحد فروش

هیتر گازی فن دار انرژی

برق مصرفی تک فاز

ظرفیت حرارتی 25000 کیلوکالری بر ...

هیتر گازی فن دار انرژی

برق مصرفی تک فاز

ظرفیت حرارتی 25000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 550 متر مکعب

مجهز به ترموستات محیطی، شیر کنترل گاز و سنسور حدی

...

هیتر گازی انرژی مدل 625

قیمت تماس با واحد فروش

هیتر گازی فن دار انرژی

برق مصرفی تک فاز

ظرفیت حرارتی 25000 کیلوکالری بر ...

هیتر گازی فن دار انرژی

برق مصرفی تک فاز

ظرفیت حرارتی 25000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 700 متر مکعب

مجهز به شیر کنترل گاز SIT ایتالیا

قابلیت نصب ...

هیتر گازی انرژی مدل 640 فن ایرانی

قیمت تماس با واحد فروش

هیتر گازی فن دار انرژی

ظرفیت حرارتی 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش ...

هیتر گازی فن دار انرژی

ظرفیت حرارتی 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 900 متر مکعب

مجهز به شیر کنترل گاز SIT ایتالیا

قابلیت نصب ترموستات محیطی

با فن ...

هیتر گازی انرژی مدل 640 فن آلمانی

قیمت تماس با واحد فروش

هیتر گازی فن دار انرژی

ظرفیت حرارتی 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش ...

هیتر گازی فن دار انرژی

ظرفیت حرارتی 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 900 متر مکعب

مجهز به شیر کنترل گاز SIT ایتالیا

قابلیت نصب ترموستات محیطی

با فن ...

هیتر گازی انرژی مدل 641 دو ظرفیتی

قیمت تماس با واحد فروش

هیتر گازی فن دار انرژی

با دو ظرفیت حرارتی 25000 و 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب ...

هیتر گازی فن دار انرژی

با دو ظرفیت حرارتی 25000 و 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 400 تا 900 متر مکعب

مجهز به شیر کنترل گاز SIT ایتالیا

دارای ترموستات ...

هیتر گازی کانال خور انرژی مدل 660

قیمت تماس با واحد فروش

هیتر گازی کانال خور انرژی

با ظرفیت حرارتی 25000 و 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب ...

هیتر گازی کانال خور انرژی

با ظرفیت حرارتی 25000 و 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 400 تا 900 متر مکعب

مجهز به شیر کنترل گاز دو مرحله ای SIT ایتالیا

دارای ...

بهارساز انرژی مدل 680

قیمت تماس با واحد فروش

بهارساز کانال خور انرژی

قابلیت سرمایش و گرمایش در یک دستگاه

با ظرفیت حرارتی ...

بهارساز کانال خور انرژی

قابلیت سرمایش و گرمایش در یک دستگاه

با ظرفیت حرارتی 25000 و 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش و سرمایش 400 تا 900 متر مکعب

مجهز به ...

بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی انرژی مدل 250

قیمت تماس با واحد فروش

بخاری کارگاهی نفتی و گازوئیلی انرژی

ظرفیت حرارتی 32000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب ...

بخاری کارگاهی نفتی و گازوئیلی انرژی

ظرفیت حرارتی 32000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 350 تا 550 متر مکعب

با برق مصرفی تک فاز

برای گرمایش موضعی دور تا دور ...

بخاری کارگاهی گازی انرژی مدل 260

قیمت تماس با واحد فروش

بخاری کارگاهی گازی انرژی

ظرفیت حرارتی 30000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش ...

بخاری کارگاهی گازی انرژی

ظرفیت حرارتی 30000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 350 تا 550 متر مکعب

بدون نیاز به مصرف برق

دارای شیر گازی SIT ایتالیا

برای ...

هیتر نفتی انرژی مدل 320

قیمت تماس با واحد فروش

هیتر نفت سوز انرژی

نصب در داخل محیط

بدون قابلیت کانال کشی

ظرفیت حرارتی ...

هیتر نفت سوز انرژی

نصب در داخل محیط

بدون قابلیت کانال کشی

ظرفیت حرارتی 32000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 450 تا 600 متر مکعب

دارای فن سانتریفیوژ کم ...

بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی انرژی مدل 430

قیمت تماس با واحد فروش

بخاری کارگاهی نفتی و گازوئیلی انرژی

ظرفیت حرارتی 50000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب ...

بخاری کارگاهی نفتی و گازوئیلی انرژی

ظرفیت حرارتی 50000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 500 تا 1000 متر مکعب

با برق مصرفی تک فاز

برای گرمایش موضعی دور تا دور ...

بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی انرژی مدل 450

قیمت تماس با واحد فروش

بخاری کارگاهی نفتی و گازوئیلی انرژی

ظرفیت حرارتی 50000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب ...

بخاری کارگاهی نفتی و گازوئیلی انرژی

ظرفیت حرارتی 50000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 500 تا 950 متر مکعب

با برق مصرفی تک فاز

برای گرمایش موضعی دور تا دور ...

بخاری کارگاهی گازی انرژی مدل 460

قیمت تماس با واحد فروش

بخاری کارگاهی گازی انرژی

ظرفیت حرارتی 50000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش ...

بخاری کارگاهی گازی انرژی

ظرفیت حرارتی 50000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 500 تا 950 متر مکعب

بدون نیاز به مصرف برق

دارای شیر گازی SIT ایتالیا

برای ...

هیتر نفتی گازوئیلی انرژی مدل 510

قیمت تماس با واحد فروش

هیتر نفتی و گازوئیلی انرژی

نصب در داخل محیط

بدون قابلیت کانال کشی

ظرفیت ...

هیتر نفتی و گازوئیلی انرژی

نصب در داخل محیط

بدون قابلیت کانال کشی

ظرفیت حرارتی 50000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 600 تا 900 متر مکعب

دارای فن ...

کوره هوای گرم گازی انرژی مدل 760

قیمت تماس با واحد فروش

کوره هوای گرم گازی انرژی

ظرفیت حرارتی 50000 کیلوکالری

مناسب برای گرمایش 600 تا ...

کوره هوای گرم گازی انرژی

ظرفیت حرارتی 50000 کیلوکالری

مناسب برای گرمایش 600 تا 1000 متر مکعب

با برق مصرفی تک فاز

قابلیت نصب در داخل و یا بیرون به صورت کانال ...

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی مدل 1500

قیمت تماس با واحد فروش

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی

ظرفیت حرارتی 150000 کیلوکالری

مناسب برای گرمایش ...

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی

ظرفیت حرارتی 150000 کیلوکالری

مناسب برای گرمایش 2500 تا 4000 متر مکعب

با برق مصرفی سه فاز

قابلیت سفارش به صورت افقی و عمودی

...

کوره هوای گرم گازی انرژی مدل 1560

قیمت تماس با واحد فروش

کوره هوای گرم گازی انرژی

ظرفیت حرارتی 150000 کیلوکالری

مناسب برای گرمایش 2500 ...

کوره هوای گرم گازی انرژی

ظرفیت حرارتی 150000 کیلوکالری

مناسب برای گرمایش 2500 تا 4000 متر مکعب

با برق مصرفی سه فاز

قابلیت سفارش به صورت افقی و ...

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی مدل 3000

قیمت تماس با واحد فروش

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی

ظرفیت حرارتی 300000 کیلوکالری

مناسب برای گرمایش ...

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی

ظرفیت حرارتی 300000 کیلوکالری

مناسب برای گرمایش 5500 تا 8500 متر مکعب

با برق مصرفی سه فاز

قابلیت سفارش به صورت افقی و ...

کوره هوای گرم گازی انرژی مدل 3060

قیمت تماس با واحد فروش

کوره هوای گرم گازی انرژی

ظرفیت حرارتی 300000 کیلوکالری

مناسب برای گرمایش 5500 ...

کوره هوای گرم گازی انرژی

ظرفیت حرارتی 300000 کیلوکالری

مناسب برای گرمایش 5500 تا 8500 متر مکعب

با برق مصرفی سه فاز

قابلیت سفارش به صورت افقی و ...