پکیج بوتان

8 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 8 از 8 مورد

فیلترهای فعال

پکیج دیواری بوتان مدل BITA 22

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج دیواری بوتان مدل بیتا

دارای دو مبدل حرارتی

مجهز به دودکش فن دار

...

پکیج دیواری بوتان مدل بیتا

دارای دو مبدل حرارتی

مجهز به دودکش فن دار

مناسب برای فضا تا 110 متر مربع

راندمان حرارتی بالای 90 درصد

با ابعاد کوچک مناسب برای نصب ...

پکیج دیواری بوتان مدل BITA 24

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج دیواری بوتان مدل بیتا

دارای دو مبدل حرارتی

مجهز به دودکش فن دار

...

پکیج دیواری بوتان مدل بیتا

دارای دو مبدل حرارتی

مجهز به دودکش فن دار

مناسب برای فضا تا 150 متر مربع

راندمان حرارتی بالای 90 درصد

با ابعاد کوچک مناسب برای نصب ...

پکیج دیواری بوتان مدل Parma 22 Rsi

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج دیواری بوتان مدل پارما

دارای دو مبدل حرارتی

مجهز به دودکش فن دار

...

پکیج دیواری بوتان مدل پارما

دارای دو مبدل حرارتی

مجهز به دودکش فن دار

مناسب برای فضا تا 110 متر مربع

راندمان حرارتی بالای 90 درصد

با ابعاد کوچک مناسب برای نصب ...

پکیج دیواری بوتان مدل Parma 24 Rsi

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج دیواری بوتان مدل پارما

دارای دو مبدل حرارتی

مجهز به دودکش فن دار

...

پکیج دیواری بوتان مدل پارما

دارای دو مبدل حرارتی

مجهز به دودکش فن دار

مناسب برای فضا تا 150 متر مربع

راندمان حرارتی بالای 90 درصد

با ابعاد کوچک مناسب برای نصب ...

پکیج دیواری بوتان مدل Pavia 24 Rsi

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج دیواری بوتان مدل پاویا

دارای دو مبدل حرارتی

مجهز به دودکش فن دار

...

پکیج دیواری بوتان مدل پاویا

دارای دو مبدل حرارتی

مجهز به دودکش فن دار

مناسب برای فضا تا 160 متر مربع

راندمان بالای 92 درصد

ابعاد کوچک مناسب برای نصب داخل ...

پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 24 Rsi

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج دیواری بوتان مدل پرلا پرو

دارای دو مبدل حرارتی

مجهز به دودکش فن دار

...

پکیج دیواری بوتان مدل پرلا پرو

دارای دو مبدل حرارتی

مجهز به دودکش فن دار

مناسب برای فضا تا 160 متر مربع

راندمان بالای 92 درصد

ابعاد کوچک مناسب برای نصب داخل ...

پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 28 Rsi

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج دیواری بوتان مدل پرلا پرو

دارای دو مبدل حرارتی

مجهز به دودکش فن دار

...

پکیج دیواری بوتان مدل پرلا پرو

دارای دو مبدل حرارتی

مجهز به دودکش فن دار

مناسب برای فضا تا 180 متر مربع

راندمان بالای 92 درصد

ابعاد کوچک مناسب برای نصب داخل ...

پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 32 Rsi

قیمت تماس با واحد فروش

پکیج دیواری بوتان مدل پرلا پرو

دارای دو مبدل حرارتی

مجهز به دودکش فن دار

...

پکیج دیواری بوتان مدل پرلا پرو

دارای دو مبدل حرارتی

مجهز به دودکش فن دار

مناسب برای فضا تا 210 متر مربع

راندمان بالای 92 درصد

ابعاد کوچک مناسب برای نصب داخل ...