فیلتر توسط

نوع کمپرسور

نوع کمپرسور

داکت اسپلیت آگرین تهویه

7 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 7 از 7 مورد

فیلترهای فعال

داکت اسپلیت آگرین تهویه مدل ATDS-36

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت آگرین تهویه

با قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون تکنولوژی اینورتر

...

داکت اسپلیت آگرین تهویه

با قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون تکنولوژی اینورتر

برق ورودی تک فاز

با امکان اتصال به کویل آب گرم

قابلیت نصب آسان در انواع سقف ساختمان ...

داکت اسپلیت آگرین تهویه مدل ATDS-42

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت آگرین تهویه

با قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون تکنولوژی اینورتر

...

داکت اسپلیت آگرین تهویه

با قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون تکنولوژی اینورتر

برق ورودی تک فاز

با امکان اتصال به کویل آب گرم

قابلیت نصب آسان در انواع سقف ساختمان ...

داکت اسپلیت آگرین تهویه مدل ATDS-18

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت آگرین تهویه

با قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون تکنولوژی اینورتر

...

داکت اسپلیت آگرین تهویه

با قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون تکنولوژی اینورتر

برق ورودی تک فاز

با امکان اتصال به کویل آب گرم

قابلیت نصب آسان در انواع سقف ساختمان ...

داکت اسپلیت آگرین تهویه مدل ATDS-24

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت آگرین تهویه

با قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون تکنولوژی اینورتر

...

داکت اسپلیت آگرین تهویه

با قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون تکنولوژی اینورتر

برق ورودی تک فاز

با امکان اتصال به کویل آب گرم

قابلیت نصب آسان در انواع سقف ساختمان ...

داکت اسپلیت آگرین تهویه مدل ATDS-30

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت آگرین تهویه

با قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون تکنولوژی اینورتر

...

داکت اسپلیت آگرین تهویه

با قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون تکنولوژی اینورتر

برق ورودی تک فاز

با امکان اتصال به کویل آب گرم

قابلیت نصب آسان در انواع سقف ساختمان ...

داکت اسپلیت آگرین تهویه مدل ATDS-48

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت آگرین تهویه

با قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون تکنولوژی اینورتر

...

داکت اسپلیت آگرین تهویه

با قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون تکنولوژی اینورتر

برق ورودی سه فاز

با امکان اتصال به کویل آب گرم

قابلیت نصب آسان در انواع سقف ساختمان ...

داکت اسپلیت آگرین تهویه مدل ATDS-60

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت آگرین تهویه

با قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون تکنولوژی اینورتر

...

داکت اسپلیت آگرین تهویه

با قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون تکنولوژی اینورتر

برق ورودی سه فاز

با امکان اتصال به کویل آب گرم

قابلیت نصب آسان در انواع سقف ساختمان ...