داکت اسپلیت هایسنس

6 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 6 از 6 مورد

فیلترهای فعال

داکت اسپلیت اینورتر هایسنس مدل HID-18

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت هایسنس

دارای اینورتر

برق مصرفی تک فاز

کمپرسور روتاری با گاز ...

داکت اسپلیت هایسنس

دارای اینورتر

برق مصرفی تک فاز

کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای فضای بین 30 تا 45 متر مربع

مجهز به فیلتر هوای قابل شستشو

امکان ...

داکت اسپلیت اینورتر هایسنس مدل HID-24

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت هایسنس

دارای اینورتر

برق مصرفی تک فاز

کمپرسور روتاری با گاز ...

داکت اسپلیت هایسنس

دارای اینورتر

برق مصرفی تک فاز

کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای فضای بین 48 تا 60 متر مربع

مجهز به فیلتر هوای قابل شستشو

امکان ...

داکت اسپلیت اینورتر هایسنس مدل HID-30

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت هایسنس

دارای اینورتر

برق مصرفی تک فاز

کمپرسور روتاری با گاز ...

داکت اسپلیت هایسنس

دارای اینورتر

برق مصرفی تک فاز

کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای فضای بین 55 تا 75 متر مربع

مجهز به فیلتر هوای قابل شستشو

امکان ...

داکت اسپلیت اینورتر هایسنس مدل HID-36

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت هایسنس

دارای اینورتر

برق مصرفی تک فاز

کمپرسور روتاری با گاز ...

داکت اسپلیت هایسنس

دارای اینورتر

برق مصرفی تک فاز

کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای فضای بین 70 تا 95 متر مربع

مجهز به فیلتر هوای قابل شستشو

امکان ...

داکت اسپلیت اینورتر هایسنس مدل HID-48

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت هایسنس

دارای اینورتر

برق مصرفی سه فاز

کمپرسور روتاری با گاز ...

داکت اسپلیت هایسنس

دارای اینورتر

برق مصرفی سه فاز

کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای فضای بین 100 تا 130 متر مربع

مجهز به فیلتر هوای قابل شستشو

...

داکت اسپلیت اینورتر هایسنس مدل HID-60

قیمت تماس با واحد فروش

داکت اسپلیت هایسنس

دارای اینورتر

برق مصرفی سه فاز

کمپرسور روتاری با گاز ...

داکت اسپلیت هایسنس

دارای اینورتر

برق مصرفی سه فاز

کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای فضای بین 140 تا 160 متر مربع

مجهز به فیلتر هوای قابل شستشو

...