کولر گازی ایران رادیاتور

5 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 5 از 5 مورد

فیلترهای فعال

کولر گازی ایران رادیاتور مدل IAC-12CH

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی ایران رادیاتور

عملکرد سرمایش و گرمایش

کمپرسور روتاری با گاز ...

کولر گازی ایران رادیاتور

عملکرد سرمایش و گرمایش

کمپرسور روتاری با گاز R410a

ظرفیت 12000 مناسب برای 15 تا 24 مترمربع

طراحی ظاهری منحصر به فرد

کولر گازی ایران رادیاتور مدل IAC-18CH

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی ایران رادیاتور

عملکرد سرمایش و گرمایش

کمپرسور روتاری با گاز ...

کولر گازی ایران رادیاتور

عملکرد سرمایش و گرمایش

کمپرسور روتاری با گاز R410a

ظرفیت 18000 مناسب برای 25 تا 35 مترمربع

طراحی ظاهری منحصر به فرد

کولر گازی ایران رادیاتور مدل IAC-24CH

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی ایران رادیاتور

عملکرد سرمایش و گرمایش

کمپرسور روتاری با گاز ...

کولر گازی ایران رادیاتور

عملکرد سرمایش و گرمایش

کمپرسور روتاری با گاز R410a

ظرفیت 24000 مناسب برای 36 تا 48 مترمربع

طراحی ظاهری منحصر به فرد

کولر گازی ایران رادیاتور مدل IAC-30CH

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی ایران رادیاتور

عملکرد سرمایش و گرمایش

کمپرسور روتاری با گاز ...

کولر گازی ایران رادیاتور

عملکرد سرمایش و گرمایش

کمپرسور روتاری با گاز R410a

ظرفیت 36000 مناسب برای 48 تا 60 مترمربع

طراحی ظاهری منحصر به فرد

کولر گازی ایران رادیاتور مدل IAC-09CH

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی ایران رادیاتور

عملکرد سرمایش و گرمایش

کمپرسور روتاری با گاز ...

کولر گازی ایران رادیاتور

عملکرد سرمایش و گرمایش

کمپرسور روتاری با گاز R410a

ظرفیت 9000 مناسب برای 12 تا 15 مترمربع

طراحی ظاهری منحصر به فرد