فیلتر توسط

نوع

نوع

اینورتر

اینورتر

نوع کمپرسور

نوع کمپرسور

کولر گازی هایسنس

18 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 18 از 18 مورد

فیلترهای فعال

کولر گازی هایسنس مدل مایا HRH-09TQ

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

...

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای متراژ 12 تا 15 متر مربع

دارای صفحه نمایشگر مخفی و ریموت کنترل

طراحی ظاهری ...

کولر گازی هایسنس مدل مایا HRH-12TQ

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

...

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای متراژ 15 تا 24 متر مربع

دارای صفحه نمایشگر مخفی و ریموت کنترل

طراحی ظاهری ...

کولر گازی هایسنس مدل مایا HRH-18TQ

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

...

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای متراژ 25 تا 36 متر مربع

دارای صفحه نمایشگر مخفی و ریموت کنترل

طراحی ظاهری ...

کولر گازی هایسنس مدل مایا HRH-24TQ

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

...

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای متراژ 36 تا 45 متر مربع

دارای صفحه نمایشگر مخفی و ریموت کنترل

طراحی ظاهری ...

کولر گازی هایسنس مدل مایا HRH-30TQ

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

...

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای متراژ 42 تا 54 متر مربع

دارای صفحه نمایشگر مخفی و ریموت کنترل

طراحی ظاهری ...

کولر گازی اینورتر هایسنس مدل ورسای HIH-30TG

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور ...

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای متراژ 42 تا 60 متر مربع

دارای صفحه نمایشگر مخفی و ریموت ...

کولر گازی اینورتر هایسنس مدل ورسای HIH-09TG

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور ...

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای متراژ 12 تا 15 متر مربع

دارای صفحه نمایشگر مخفی و ریموت ...

کولر گازی اینورتر هایسنس مدل ورسای HIH-12TG

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور ...

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای متراژ 16 تا 24 متر مربع

دارای صفحه نمایشگر مخفی و ریموت ...

کولر گازی اینورتر هایسنس مدل ورسای HIH-18TG

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور ...

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای متراژ 24 تا 36 متر مربع

دارای صفحه نمایشگر مخفی و ریموت ...

کولر گازی اینورتر هایسنس مدل ورسای HIH-24TG

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور ...

کولرگازی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب برای متراژ 36 تا 48 متر مربع

دارای صفحه نمایشگر مخفی و ریموت ...

کولر گازی ایستاده هایسنس مدل HFH-36FM

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی ایستاده هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به کمپرسور T3 روتاری با گاز ...

کولرگازی ایستاده هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به کمپرسور T3 روتاری با گاز R410a

قابلیت استفاده در مناطق معتدل و حاره ای

برق مصرفی تک فاز

مناسب برای 50 ...

کولر گازی ایستاده هایسنس مدل HFH-45FM

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی ایستاده هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به کمپرسور T3 روتاری با گاز ...

کولرگازی ایستاده هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به کمپرسور T3 روتاری با گاز R410a

قابلیت استفاده در مناطق معتدل و حاره ای

برق مصرفی سه فاز

مناسب برای 60 ...

کولر گازی ایستاده هایسنس مدل HFH-55FM

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی ایستاده هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به کمپرسور T3 روتاری با گاز ...

کولرگازی ایستاده هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به کمپرسور T3 روتاری با گاز R410a

قابلیت استفاده در مناطق معتدل و حاره ای

برق مصرفی سه فاز

مناسب برای 80 ...

کولر گازی ایستاده هایسنس مدل HFH-90FM

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی ایستاده هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به کمپرسور T3 اسکرال با گاز ...

کولرگازی ایستاده هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به کمپرسور T3 اسکرال با گاز R410a

قابلیت استفاده در مناطق معتدل و حاره ای

برق مصرفی سه فاز

مناسب برای 100 ...

اسپلیت کاستی اینورتر هایسنس مدل HIC-24

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی سقفی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

قابلیت پرتاب ...

کولرگازی سقفی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

قابلیت پرتاب باد در 4 جهت

مجهز به فیلتر قابل شستشو

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب ...

اسپلیت کاستی اینورتر هایسنس مدل HIC-36

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی سقفی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

قابلیت پرتاب ...

کولرگازی سقفی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

قابلیت پرتاب باد در 4 جهت

مجهز به فیلتر قابل شستشو

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب ...

اسپلیت کاستی اینورتر هایسنس مدل HIC-48

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی سقفی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

قابلیت پرتاب ...

کولرگازی سقفی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

قابلیت پرتاب باد در 4 جهت

مجهز به فیلتر قابل شستشو

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب ...

اسپلیت کاستی اینورتر هایسنس مدل HIC-60

قیمت تماس با واحد فروش

کولرگازی سقفی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

قابلیت پرتاب ...

کولرگازی سقفی هایسنس

عملکرد سرمایش و گرمایش

مجهز به اینورتر

قابلیت پرتاب باد در 4 جهت

مجهز به فیلتر قابل شستشو

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

مناسب ...