فیلتر توسط

عملکرد

عملکرد

اینورتر

اینورتر

نوع کمپرسور

نوع کمپرسور

کولر گازی اجنرال

13 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 13 از 13 مورد

فیلترهای فعال

کولر گازی اجنرال مدل ASGA12UNWA

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای ...

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای 16 تا 22 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

نسل جدید کولر گازی های ...

کولر گازی اجنرال مدل ASGA18UNWA

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای ...

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای 23 تا 35 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

نسل جدید کولر گازی های ...

کولر گازی اجنرال مدل ASGA24UNWA

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای ...

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای 36 تا 45 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

نسل جدید کولر گازی های ...

کولر گازی اینورتر اجنرال مدل ASGG12JLCA

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش

دارای اینورتر

مناسب برای 16 تا 22 ...

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش

دارای اینورتر

مناسب برای 16 تا 22 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

از بهترین کولر گازی های موجود در ...

کولر گازی اینورتر اجنرال مدل ASGS12LECA

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

مناسب برای ...

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

مناسب برای 16 تا 23 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

از بهترین کولر گازی ...

کولر گازی اینورتر اجنرال مدل ASGS18LFCA

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

مناسب برای ...

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

مناسب برای 24 تا 35 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

از بهترین کولر گازی ...

کولر گازی اینورتر اجنرال مدل ASGS24LFCA

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

مناسب برای ...

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

مناسب برای 36 تا 45 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

از بهترین کولر گازی ...

کولر گازی اینورتر اجنرال مدل ASGS30LFCA

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

مناسب برای ...

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

مناسب برای 45 تا 60 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

از بهترین کولر گازی ...

کولر گازی حاره ای اجنرال مدل ASGA24FUTB-PZ

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری حاره ای اجنرال

عملکرد سرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای 36 ...

کولر گازی دیواری حاره ای اجنرال

عملکرد سرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای 36 تا 45 متر مربع

مجهز به کمپرسور پیستونی با گاز مبرد R410a

کولر گازی بسیار قوی و مناسب ...

کولر گازی حاره ای اجنرال مدل ASGA30FUTA-PZ

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری حاره ای اجنرال

عملکرد سرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای 46 ...

کولر گازی دیواری حاره ای اجنرال

عملکرد سرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای 46 تا 60 متر مربع

مجهز به کمپرسور قدرتمند اسکرال با گاز مبرد R410a

کولر گازی بسیار قوی و ...

کولر گازی اجنرال مدل ASGS18RWT

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای ...

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای 24 تا 35 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد R22

طراحی بدنه شیک و بسیار زیبا

کولر گازی اجنرال مدل ASGS30AWT

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای 45 تا 60 ...

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای 45 تا 60 متر مربع

مجهز به کمپرسور قدرتمند اسکرال با گاز مبرد R22

طراحی بدنه شیک و بسیار زیبا

کولر گازی اجنرال مدل ASGS30RWT

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای ...

کولر گازی دیواری اجنرال

عملکرد سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای 45 تا 60 متر مربع

مجهز به کمپرسور اسکرال با گاز مبرد R22

طراحی بدنه شیک و بسیار زیبا