فیلتر توسط

نوع

نوع

عملکرد

عملکرد

اینورتر

اینورتر

نوع کمپرسور

نوع کمپرسور

کولر گازی سامسونگ

34 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 20 از 34 مورد

فیلترهای فعال

کولر گازی سامسونگ مدل بوراکای AR13MQFH

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش و گرمایش

مناسب برای 16 تا 22 متر ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش و گرمایش

مناسب برای 16 تا 22 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

دارای حالت های مختلف (فن ...

کولر گازی سامسونگ مدل بوراکای AR13MRFH

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش

مناسب برای 16 تا 22 متر مربع

بدون ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش

مناسب برای 16 تا 22 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

دارای حالت های مختلف (فن ، رطوبت ...

کولر گازی سامسونگ مدل بوراکای AR19MQFH

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش و گرمایش

مناسب برای 24 تا 35 متر ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش و گرمایش

مناسب برای 24 تا 35 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

دارای حالت های مختلف (فن ...

کولر گازی سامسونگ مدل بوراکای AR19MRFH

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش

مناسب برای 24 تا 35 متر مربع

بدون ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش

مناسب برای 24 تا 35 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

دارای حالت های مختلف (فن ، رطوبت ...

کولر گازی سامسونگ مدل بوراکای AR25MQFH

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش و گرمایش

مناسب برای 36 تا 48 متر ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش و گرمایش

مناسب برای 36 تا 48 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

دارای حالت های مختلف (فن ...

کولر گازی سامسونگ مدل گود AR13KPFS

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش و گرمایش

مناسب برای 16 تا 22 متر ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش و گرمایش

مناسب برای 16 تا 22 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور UTR با گاز R22

دارای حالت های مختلف (فن ، ...

کولر گازی سامسونگ مدل گود AR13KCFS

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش

مناسب برای 16 تا 22 متر مربع

بدون ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش

مناسب برای 16 تا 22 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور UTR با گاز R22

دارای حالت های مختلف (فن ، رطوبت زدا ، ...

کولر گازی سامسونگ مدل بوراکای AR25MRFH

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش

مناسب برای 36 تا 48 متر مربع

بدون ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش

مناسب برای 36 تا 48 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور روتاری با گاز R410a

دارای حالت های مختلف (فن ، رطوبت ...

کولر گازی سامسونگ مدل مکس AR13KCFU

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش مناسب مناطق حاره ای

مناسب برای 16 تا 22 ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش مناسب مناطق حاره ای

مناسب برای 16 تا 22 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور قدرتمند UTR با گاز R22

دارای حالت ...

کولر گازی سامسونگ مدل مکس AR19KCFU

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش مناسب مناطق حاره ای

مناسب برای 24 تا 35 ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش مناسب مناطق حاره ای

مناسب برای 24 تا 35 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور قدرتمند UTR با گاز R22

دارای حالت ...

کولر گازی سامسونگ مدل مکس AR25KCFU

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش مناسب مناطق حاره ای

مناسب برای 36 تا 48 ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش مناسب مناطق حاره ای

مناسب برای 36 تا 48 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور قدرتمند UTR با گاز R22

دارای حالت ...

کولر گازی سامسونگ مدل مکس AR30KCFU

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش مناسب مناطق حاره ای

مناسب برای 48 تا 60 ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش مناسب مناطق حاره ای

مناسب برای 48 تا 60 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور قدرتمند UTR با گاز R22

دارای حالت ...

کولر گازی سامسونگ مدل مکس AR30MRFU

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش مناسب مناطق حاره ای

مناسب برای 48 تا 60 ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش مناسب مناطق حاره ای

مناسب برای 48 تا 60 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور قدرتمند UTR با گاز R410

دارای حالت ...

کولر گازی سامسونگ مدل مکس AR30MQFU

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش و گرمایش

مناسب برای 48 تا 60 متر ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش و گرمایش

مناسب برای 48 تا 60 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور قدرتمند UTR با گاز R410

دارای حالت های مختلف ...

کولر گازی سامسونگ مدل گود AR19KPFS

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش و گرمایش

مناسب برای 24 تا 35 متر ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش و گرمایش

مناسب برای 24 تا 35 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور UTR با گاز R22

دارای حالت های مختلف (فن ، ...

کولر گازی سامسونگ مدل گود AR19KCFS

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش

مناسب برای 24 تا 35 متر مربع

بدون ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش

مناسب برای 24 تا 35 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور UTR با گاز R22

دارای حالت های مختلف (فن ، رطوبت زدا ، ...

کولر گازی سامسونگ مدل گود AR25KPFS

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش و گرمایش

مناسب برای 35 تا 48 متر ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش و گرمایش

مناسب برای 35 تا 48 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور UTR با گاز R22

دارای حالت های مختلف (فن ، ...

کولر گازی سامسونگ مدل گود AR25KCFS

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش

مناسب برای 35 تا 48 متر مربع

بدون ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش

مناسب برای 35 تا 48 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور UTR با گاز R22

دارای حالت های مختلف (فن ، رطوبت زدا ، ...

کولر گازی سامسونگ مدل بتر AR13KPSD

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش و گرمایش

مناسب برای 16 تا 22 متر ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش و گرمایش

مناسب برای 16 تا 22 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور UTR با گاز R22

دارای حالت های مختلف (فن ، ...

کولر گازی سامسونگ مدل بتر AR13KCSD

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش

مناسب برای 16 تا 22 متر مربع

بدون ...

کولر گازی دیواری سامسونگ

عملکرد سرمایش

مناسب برای 16 تا 22 متر مربع

بدون تکنولوژی اینورتر

دارای کمپرسور UTR با گاز R22

دارای حالت های مختلف (فن ، رطوبت زدا ، ...