جاروی استخر

5 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 5 از 5 مورد

فیلترهای فعال

جاروی اتوماتیک استخر هایوارد مدل Tiger Shark Plus

قیمت تماس با واحد فروش

جاروی استخر هایوارد HAYWARD

دارای دو عدد فیلتر تصفیه کارتریجی متخلخل

دارای ...

جاروی استخر هایوارد HAYWARD

دارای دو عدد فیلتر تصفیه کارتریجی متخلخل

دارای ریموت کنترل

با سطح فیلتراسیون 5 متر مربع در ساعت

کاملا رباتیک بدون نیاز به اپراتور ...

جاروی اتوماتیک استخر هایوارد مدل Tiger Shark QC

قیمت تماس با واحد فروش

جاروی استخر هایوارد HAYWARD

دارای دو عدد فیلتر تصفیه کارتریجی متخلخل

دارای ...

جاروی استخر هایوارد HAYWARD

دارای دو عدد فیلتر تصفیه کارتریجی متخلخل

دارای ریموت کنترل

با سطح فیلتراسیون 5 متر مربع در ساعت

کاملا رباتیک بدون نیاز به اپراتور در ...

جاروی اتوماتیک استخر هایوارد مدل Shark Vac

قیمت تماس با واحد فروش

جاروی استخر هایوارد HAYWARD

دارای دو عدد فیلتر تصفیه کارتریجی متخلخل

دارای ...

جاروی استخر هایوارد HAYWARD

دارای دو عدد فیلتر تصفیه کارتریجی متخلخل

دارای ریموت کنترل

با سطح فیلتراسیون 5 متر مربع در ساعت

دارای گاری همراه برای جابجایی دستگاه

جاروی اتوماتیک استخر هایوارد مدل Shark Vac xl...

قیمت تماس با واحد فروش

جاروی استخر هایوارد HAYWARD

دارای دو عدد فیلتر تصفیه کارتریجی متخلخل

دارای ...

جاروی استخر هایوارد HAYWARD

دارای دو عدد فیلتر تصفیه کارتریجی متخلخل

دارای ریموت کنترل

با قدرت فیلتراسیون 10 متر بر دقیقه

کاملا رباتیک بدون نیاز به اپراتور در ...

جاروی اتوماتیک استخر هایوارد مدل Aqua Vac c500

قیمت تماس با واحد فروش

جاروی استخر هایوارد HAYWARD

دارای دو عدد فیلتر تصفیه کارتریجی متخلخل

دارای ...

جاروی استخر هایوارد HAYWARD

دارای دو عدد فیلتر تصفیه کارتریجی متخلخل

دارای ریموت کنترل

با سطح فیلتراسیون 5 متر مربع در ساعت

کاملا رباتیک بدون نیاز به اپراتور ...