پمپ های استخر

39 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 20 از 39 مورد

فیلترهای فعال

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SB100

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 1 اسب بخار

با سایز اتصالات 2 اینچ

برق مصرفی تک فاز

کارکرد قوی و کم ...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SB150

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 1.5 اسب بخار

با سایز اتصالات 2 اینچ

برق مصرفی تک فاز

کارکرد قوی و ...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SB200

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 2 اسب بخار

با سایز اتصالات 2 اینچ

برق مصرفی تک فاز

کارکرد قوی و کم ...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SB300

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 3 اسب بخار

با سایز اتصالات 2 اینچ

برق مصرفی تک فاز

کارکرد قوی و کم ...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SPH100

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 1 اسب بخار

با سایز ورودی 2 و خروجی 1/2 1 اینچ

برق مصرفی تک فاز

...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل EPH200

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 2 اسب بخار

با سایز اتصالات 1/2 2 اینچ

برق مصرفی تک فاز

کارکرد قوی و ...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل EPH300

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 3 اسب بخار

با سایز اتصالات 1/2 2 اینچ

برق مصرفی تک فاز

کارکرد قوی و ...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SPH150

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 1.5 اسب بخار

با سایز ورودی 2 و خروجی 1/2 1 اینچ

برق مصرفی تک فاز

...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SPH200

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 2 اسب بخار

با سایز ورودی 2 و خروجی 1/2 1 اینچ

برق مصرفی تک فاز

...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SPH300

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 3 اسب بخار

با سایز ورودی 2 و خروجی 1/2 1 اینچ

برق مصرفی تک فاز

...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP2607X10

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump

بدنه و پروانه از جنس ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump

بدنه و پروانه از جنس پلیمر مقاوم

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

دارای استرینر فایبرگلاس با درب ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP2610X15

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump

بدنه و پروانه از جنس ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump

بدنه و پروانه از جنس پلیمر مقاوم

با قدرت 1.5 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

دارای استرینر فایبرگلاس با ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP2615X20

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump

بدنه و پروانه از جنس ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump

بدنه و پروانه از جنس پلیمر مقاوم

با قدرت 2 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

دارای استرینر فایبرگلاس با درب ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP3007X10

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از جنس پلیمر ضد زنگ

دارای استرینر از جنس فایبرگلاس

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی تک ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP3010X15

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از جنس پلیمر ضد زنگ

دارای استرینر از جنس فایبرگلاس

با قدرت 1.5 اسب بخار

برق مصرفی تک ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP3015X20

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از جنس پلیمر ضد زنگ

دارای استرینر از جنس فایبرگلاس

با قدرت 2 اسب بخار

برق مصرفی تک ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP3025X30

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از جنس پلیمر ضد زنگ

دارای استرینر از جنس فایبرگلاس

با قدرت 3 اسب بخار

برق مصرفی تک ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP303053

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از جنس پلیمر ضد زنگ

دارای استرینر از جنس فایبرگلاس

با قدرت 3 اسب بخار

درب استرینر ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP157LX5PF

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Power Flo

بدنه و پروانه از جنس ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Power Flo

بدنه و پروانه از جنس پلیمر ضد زنگ

دارای استرینر فایبرگلاس جدا از پمپ

با قدرت 3/4 اسب بخار

برق مصرفی ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP1580TLPF

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Power Flo

بدنه و پروانه از جنس ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Power Flo

بدنه و پروانه از جنس پلیمر ضد زنگ

دارای استرینر فایبرگلاس جدا از پمپ

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی تک ...