کولر گازی جی پلاس

7 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 7 از 7 مورد

فیلترهای فعال

کولر گازی اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM09JN1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی جی پلاس

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

مناسب ...

کولر گازی جی پلاس

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

مناسب برای متراژ 10 تا 15 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

طراحی بدنه زیبا ...

کولر گازی اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM12JN1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی جی پلاس

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

مناسب ...

کولر گازی جی پلاس

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

مناسب برای متراژ 15 تا 24 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

طراحی بدنه زیبا ...

کولر گازی اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM18JN1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی جی پلاس

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

مناسب ...

کولر گازی جی پلاس

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

مناسب برای متراژ 25 تا 35 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

طراحی بدنه زیبا ...

کولر گازی اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM24JN1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی جی پلاس

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

مناسب ...

کولر گازی جی پلاس

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

مناسب برای متراژ 35 تا 48 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

طراحی بدنه زیبا ...

کولر گازی اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM30JN1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی جی پلاس

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

مناسب ...

کولر گازی جی پلاس

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

مناسب برای متراژ 45 تا 60 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

طراحی بدنه زیبا ...

کولر گازی اینورتر حاره ای جی پلاس مدل GAC-TM24JN3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی جی پلاس

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر حاره ای

...

کولر گازی جی پلاس

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر حاره ای

مناسب برای متراژ 35 تا 45 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

طراحی ...

کولر گازی اینورتر حاره ای جی پلاس مدل GAC-TM30JN3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی جی پلاس

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر حاره ای

...

کولر گازی جی پلاس

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر حاره ای

مناسب برای متراژ 45 تا 60 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری با گاز مبرد R410a

طراحی ...