کولر گازی هیوندای

10 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 10 از 10 مورد

فیلترهای فعال

کولر گازی هیوندای مدل HAC-0932WT1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

...

کولر گازی دیواری هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای متراژ 10 تا 15 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری و گاز مبرد R410a

دارای فیلترهای ...

کولر گازی هیوندای مدل HAC-1232WT1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

...

کولر گازی دیواری هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای متراژ 15 تا 25 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری و گاز مبرد R410a

دارای فیلترهای ...

کولر گازی هیوندای مدل HAC-1832WT1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

...

کولر گازی دیواری هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای متراژ 25 تا 35 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری و گاز مبرد R410a

دارای فیلترهای ...

کولر گازی هیوندای مدل HAC-2432WT1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

...

کولر گازی دیواری هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای متراژ 35 تا 48 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری و گاز مبرد R410a

دارای فیلترهای ...

کولر گازی هیوندای مدل HAC-3052WT1

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

...

کولر گازی دیواری هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای متراژ 45 تا 60 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری و گاز مبرد R410a

دارای فیلترهای ...

کولر گازی اینورتر هیوندای مدل HAC-2430WINV

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی ...

کولر گازی دیواری هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

مناسب برای متراژ 35 تا 48 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری و گاز مبرد R410a

...

کولر گازی ایستاده هیوندای مدل HAC-4833WT3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی ایستاده هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

...

کولر گازی ایستاده هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای متراژ 70 تا 90 متر مربع

مجهز به کمپرسور اسکرال و گاز مبرد R410a

با برق مصرفی ...

کولر گازی ایستاده هیوندای مدل HAC-6033WT3

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی ایستاده هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

...

کولر گازی ایستاده هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

بدون اینورتر

مناسب برای متراژ 90 تا 110 متر مربع

مجهز به کمپرسور اسکرال و گاز مبرد R410a

با برق مصرفی ...

کولر گازی اینورتر هیوندای مدل HAC-1230WINV

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی ...

کولر گازی دیواری هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

مناسب برای متراژ 15 تا 25 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری و گاز مبرد R410a

...

کولر گازی اینورتر هیوندای مدل HAC-1830WINV

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی ...

کولر گازی دیواری هیوندای HYUNDAI

قابلیت سرمایش و گرمایش

مجهز به تکنولوژی اینورتر

مناسب برای متراژ 25 تا 35 متر مربع

مجهز به کمپرسور روتاری و گاز مبرد R410a

...