کولر گازی بوش

6 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 6 از 6 مورد

فیلترهای فعال

کولر گازی اینورتر بوش مدل B1ZMI09100

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری بوش BOSCH

ساخت کشور چین تحت لیسانس آلمان

عملکرد سرمایش و ...

کولر گازی دیواری بوش BOSCH

ساخت کشور چین تحت لیسانس آلمان

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

برچسب رده انرژی +++A

فضای پیشنهادی 12 تا 15 متر مربع

...

کولر گازی اینورتر بوش مدل B1ZMI12100

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری بوش BOSCH

ساخت کشور چین تحت لیسانس آلمان

عملکرد سرمایش و ...

کولر گازی دیواری بوش BOSCH

ساخت کشور چین تحت لیسانس آلمان

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

برچسب رده انرژی +++A

فضای پیشنهادی 15 تا 25 متر مربع

...

کولر گازی اینورتر بوش مدل B1ZMI18100

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری بوش BOSCH

ساخت کشور چین تحت لیسانس آلمان

عملکرد سرمایش و ...

کولر گازی دیواری بوش BOSCH

ساخت کشور چین تحت لیسانس آلمان

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

برچسب رده انرژی +++A

فضای پیشنهادی 25 تا 35 متر مربع

...

کولر گازی اینورتر بوش مدل B1ZMI24100

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری بوش BOSCH

ساخت کشور چین تحت لیسانس آلمان

عملکرد سرمایش و ...

کولر گازی دیواری بوش BOSCH

ساخت کشور چین تحت لیسانس آلمان

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

برچسب رده انرژی +++A

فضای پیشنهادی 35 تا 48 متر مربع

...

کولر گازی اینورتر بوش مدل B1ZMI30100

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری بوش BOSCH

ساخت کشور چین تحت لیسانس آلمان

عملکرد سرمایش و ...

کولر گازی دیواری بوش BOSCH

ساخت کشور چین تحت لیسانس آلمان

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

برچسب رده انرژی +++A

فضای پیشنهادی 45 تا 60 متر مربع

...

کولر گازی اینورتر بوش مدل B1ZMI36100

قیمت تماس با واحد فروش

کولر گازی دیواری بوش BOSCH

ساخت کشور چین تحت لیسانس آلمان

عملکرد سرمایش و ...

کولر گازی دیواری بوش BOSCH

ساخت کشور چین تحت لیسانس آلمان

عملکرد سرمایش و گرمایش

دارای اینورتر

برچسب رده انرژی +++A

فضای پیشنهادی 50 تا 70 متر مربع

...