جت پمپ جکوزی

33 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 20 از 33 مورد

فیلترهای فعال

جت پمپ جکوزی هایوارد مدل HCP30503

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ تصفیه جکوزی هایوارد Hayward

با قدرت 5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی 4 نفره ...

جت پمپ تصفیه جکوزی هایوارد Hayward

با قدرت 5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی 4 نفره (8 نازله)

بدنه مستحکم و ضد زنگ با طراحی خاص

مجهز به استرینر فایبرگلاس با درب شفاف

...

جت پمپ جکوزی هایوارد مدل HCP30703

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ تصفیه جکوزی هایوارد Hayward

با قدرت 7 اسب بخار

مناسب برای جکوزی 6 نفره ...

جت پمپ تصفیه جکوزی هایوارد Hayward

با قدرت 7 اسب بخار

مناسب برای جکوزی 6 نفره (12 نازله)

بدنه مستحکم و ضد زنگ با طراحی خاص

مجهز به استرینر فایبرگلاس با درب شفاف

...

جت پمپ جکوزی ایمکس مدل SE-5.5

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی ایمکس Emaux

قدرت 5.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 4 نفره (8 ...

جت پمپ جکوزی ایمکس Emaux

قدرت 5.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 4 نفره (8 نازله)

عملکرد قوی و مطلوب با سطح صدای پایین

بدنه مقاوم در برابر خوردگی و مواد شیمیایی

...

جت پمپ جکوزی ایمکس مدل SE-7.5

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی ایمکس Emaux

قدرت 7.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 6 نفره (12 ...

جت پمپ جکوزی ایمکس Emaux

قدرت 7.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 6 نفره (12 نازله)

عملکرد قوی و مطلوب با سطح صدای پایین

بدنه مقاوم در برابر خوردگی و مواد شیمیایی

...

جت پمپ جکوزی ایمکس مدل SE-10

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی ایمکس Emaux

قدرت 10 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 8 نفره (16 ...

جت پمپ جکوزی ایمکس Emaux

قدرت 10 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 8 نفره (16 نازله)

عملکرد قوی و مطلوب با سطح صدای پایین

بدنه مقاوم در برابر خوردگی و مواد شیمیایی

...

جت پمپ جکوزی ایمکس مدل SE-15

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی ایمکس Emaux

قدرت 15 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 10 نفره (20 ...

جت پمپ جکوزی ایمکس Emaux

قدرت 15 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 10 نفره (20 نازله)

عملکرد قوی و مطلوب با سطح صدای پایین

بدنه مقاوم در برابر خوردگی و مواد شیمیایی

...

جت پمپ جکوزی PSH مدل Giant-17

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 4 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 2 نفره (4 نازله)

...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 4 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 2 نفره (4 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با آبدهی ...

جت پمپ جکوزی PSH مدل Giant-19

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 5.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 4 نفره (8 ...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 5.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 4 نفره (8 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با آبدهی ...

جت پمپ جکوزی PSH مدل Giant-20

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 7.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 6 نفره (12 ...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 7.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 6 نفره (12 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با ...

جت پمپ جکوزی PSH مدل Giant-21

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 10 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 8 نفره (16 ...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 10 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 8 نفره (16 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با آبدهی ...

جت پمپ جکوزی PSH مدل Giant-22

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 12.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 10 نفره (20 ...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 12.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 10 نفره (20 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با ...

جت پمپ جکوزی PSH مدل FD-19

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 5.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 4 نفره (8 ...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 5.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 4 نفره (8 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با آبدهی ...

جت پمپ جکوزی PSH مدل FD-20

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 7.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 6 نفره (12 ...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 7.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 6 نفره (12 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با ...

جت پمپ جکوزی PSH مدل FD-21

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 10 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 8 نفره (16 ...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 10 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 8 نفره (16 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با آبدهی ...

جت پمپ جکوزی PSH مدل FD-22

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 12.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 10 نفره (20 ...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 12.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 10 نفره (20 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با ...

جت پمپ جکوزی مک پمپ مدل 140A-32

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی مک پمپ

دارای بدنه و پروانه از جنس چدن

با قدرت 4 اسب بخار

...

جت پمپ جکوزی مک پمپ

دارای بدنه و پروانه از جنس چدن

با قدرت 4 اسب بخار

مناسب برای جکوزی 3 نفره (6 نازله)

مجهز به الکتروموتور موتوژن یا دیزل

قابل استفاده در ...

جت پمپ جکوزی مک پمپ مدل 140B-32

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی مک پمپ

دارای بدنه و پروانه از جنس چدن

با قدرت 3 اسب بخار

...

جت پمپ جکوزی مک پمپ

دارای بدنه و پروانه از جنس چدن

با قدرت 3 اسب بخار

مناسب برای جکوزی 2 نفره (4 نازله)

مجهز به الکتروموتور موتوژن یا دیزل

قابل استفاده در ...

جت پمپ جکوزی مک پمپ مدل 200A-32

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی مک پمپ

دارای بدنه و پروانه از جنس چدن

با قدرت 7.5 اسب بخار

...

جت پمپ جکوزی مک پمپ

دارای بدنه و پروانه از جنس چدن

با قدرت 7.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی 6 نفره (12 نازله)

مجهز به الکتروموتور موتوژن یا دیزل

قابل استفاده در ...

جت پمپ جکوزی مک پمپ مدل 200B-32

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی مک پمپ

دارای بدنه و پروانه از جنس چدن

با قدرت 5.5 اسب بخار

...

جت پمپ جکوزی مک پمپ

دارای بدنه و پروانه از جنس چدن

با قدرت 5.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی 4 نفره (8 نازله)

مجهز به الکتروموتور موتوژن یا دیزل

قابل استفاده در ...

جت پمپ جکوزی مک پمپ مدل 200C-32

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی مک پمپ

دارای بدنه و پروانه از جنس چدن

با قدرت 4 اسب بخار

...

جت پمپ جکوزی مک پمپ

دارای بدنه و پروانه از جنس چدن

با قدرت 4 اسب بخار

مناسب برای جکوزی 3 نفره (6 نازله)

مجهز به الکتروموتور موتوژن یا دیزل

قابل استفاده در ...