تصفیه آب و هوا

4 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 4 از 4 مورد

فیلترهای فعال

تصفیه هوای سانیو مدل VW24A

قیمت تماس با واحد فروش

دستگاه تصفیه هوای سانیو Sanyo

مجهز به سنسور هوشمند و تایمر راه اندازی

دارای 4 ...

دستگاه تصفیه هوای سانیو Sanyo

مجهز به سنسور هوشمند و تایمر راه اندازی

دارای 4 مرحله فیلتراسیون

بدون سیستم یون ساز

برای فضا تا 120 متر مربع و حداکثر ارتفاع 3 متر

...

تصفیه هوای سانیو مدل VF10BG

قیمت تماس با واحد فروش

دستگاه تصفیه هوای سانیو Sanyo

مجهز به سنسور هوشمند و تایمر راه اندازی

دارای 4 ...

دستگاه تصفیه هوای سانیو Sanyo

مجهز به سنسور هوشمند و تایمر راه اندازی

دارای 4 مرحله فیلتراسیون

دارای سیستم یون ساز و استریل محیطی Clean Room

برای فضا تا 240 متر مربع ...

تصفیه هوای سانیو مدل HP14

قیمت تماس با واحد فروش

دستگاه تصفیه هوای سانیو Sanyo

مجهز به سنسور هوشمند و تایمر راه اندازی

دارای 3 ...

دستگاه تصفیه هوای سانیو Sanyo

مجهز به سنسور هوشمند و تایمر راه اندازی

دارای 3 مرحله فیلتراسیون

دارای سیستم یون ساز

برای فضا تا 60 متر مربع و حداکثر ارتفاع 3 متر

...

تصفیه هوای جنرال مدل GNR-20GNH

قیمت تماس با واحد فروش

تصفیه هوای جنرال General

دارای 3 مرحله فیلتراسیون

دارای سیستم یونساز دستی

...

تصفیه هوای جنرال General

دارای 3 مرحله فیلتراسیون

دارای سیستم یونساز دستی

مناسب برای فضا تا 45 متر مربع و ارتفاع 3 متر

مجهز به تایمر، حسگر بو و نمایشگر وضعیت هوا