جت پمپ جکوزی PSH

9 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 9 از 9 مورد

فیلترهای فعال

جت پمپ جکوزی PSH مدل Giant-17

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 4 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 2 نفره (4 نازله)

...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 4 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 2 نفره (4 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با آبدهی ...

جت پمپ جکوزی PSH مدل Giant-19

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 5.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 4 نفره (8 ...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 5.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 4 نفره (8 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با آبدهی ...

جت پمپ جکوزی PSH مدل Giant-20

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 7.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 6 نفره (12 ...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 7.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 6 نفره (12 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با ...

جت پمپ جکوزی PSH مدل Giant-21

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 10 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 8 نفره (16 ...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 10 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 8 نفره (16 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با آبدهی ...

جت پمپ جکوزی PSH مدل Giant-22

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 12.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 10 نفره (20 ...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 12.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 10 نفره (20 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با ...

جت پمپ جکوزی PSH مدل FD-19

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 5.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 4 نفره (8 ...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 5.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 4 نفره (8 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با آبدهی ...

جت پمپ جکوزی PSH مدل FD-20

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 7.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 6 نفره (12 ...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 7.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 6 نفره (12 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با ...

جت پمپ جکوزی PSH مدل FD-21

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 10 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 8 نفره (16 ...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 10 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 8 نفره (16 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با آبدهی ...

جت پمپ جکوزی PSH مدل FD-22

قیمت تماس با واحد فروش

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 12.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 10 نفره (20 ...

جت پمپ جکوزی PSH

با قدرت 12.5 اسب بخار

مناسب برای جکوزی های 10 نفره (20 نازله)

دارای بدنه مستحکم با کمترین لرزش

مجهز به استرینر از جنس فایبرگلاس

کم مصرف با ...