پمپ تصفیه استخر هایواتر

6 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 6 از 6 مورد

فیلترهای فعال

پمپ تصفیه استخر هایواتر مدل HW1000

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایواتر HIWATER

بدنه مستحکم از جنس فایبرگلاس FRP

با قدرت 1 اسب ...

پمپ تصفیه استخر هایواتر HIWATER

بدنه مستحکم از جنس فایبرگلاس FRP

با قدرت 1 اسب بخار

مجهز به استرینر با درب شفاف

برق مصرفی تک فاز

مناسب برای استخرهای خصوصی و ...

پمپ تصفیه استخر هایواتر مدل HW1500

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایواتر HIWATER

بدنه مستحکم از جنس فایبرگلاس FRP

با قدرت 1.5 ...

پمپ تصفیه استخر هایواتر HIWATER

بدنه مستحکم از جنس فایبرگلاس FRP

با قدرت 1.5 اسب بخار

مجهز به استرینر با درب شفاف

برق مصرفی تک فاز

مناسب برای استخرهای خصوصی و ...

پمپ تصفیه استخر هایواتر مدل HW1600

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایواتر HIWATER

بدنه مستحکم از جنس فایبرگلاس FRP

با قدرت 2 اسب ...

پمپ تصفیه استخر هایواتر HIWATER

بدنه مستحکم از جنس فایبرگلاس FRP

با قدرت 2 اسب بخار

مجهز به استرینر با درب شفاف

برق مصرفی تک فاز

مناسب برای استخرهای خصوصی و ...

پمپ تصفیه استخر هایواتر مدل HW2200

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایواتر HIWATER

بدنه مستحکم از جنس فایبرگلاس FRP

با قدرت 3 اسب ...

پمپ تصفیه استخر هایواتر HIWATER

بدنه مستحکم از جنس فایبرگلاس FRP

با قدرت 3 اسب بخار

مجهز به استرینر با درب شفاف

برق مصرفی تک فاز

مناسب برای استخرهای خصوصی و ...

پمپ تصفیه استخر هایواتر مدل HWH600

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایواتر HIWATER

بدنه مستحکم از جنس کامپوزیت فشرده

با قدرت 3/4 ...

پمپ تصفیه استخر هایواتر HIWATER

بدنه مستحکم از جنس کامپوزیت فشرده

با قدرت 3/4 اسب بخار

مجهز به استرینر با درب شفاف

برق مصرفی تک فاز

مناسب برای استخرهای خصوصی ...

پمپ تصفیه استخر هایواتر مدل HWH1000

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایواتر HIWATER

بدنه مستحکم از جنس کامپوزیت فشرده

با قدرت 1 اسب ...

پمپ تصفیه استخر هایواتر HIWATER

بدنه مستحکم از جنس کامپوزیت فشرده

با قدرت 1 اسب بخار

مجهز به استرینر با درب شفاف

برق مصرفی تک فاز

مناسب برای استخرهای خصوصی و ...