پمپ تصفیه استخر سرتیکین

6 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 6 از 6 مورد

فیلترهای فعال

پمپ تصفیه استخر سرتیکین مدل HS153

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

شفت از جنس استنلس ...

پمپ تصفیه سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

شفت از جنس استنلس استیل

عملکرد مطلوب با سطح صدای پایین

قدرت پمپ 1.5 اسب بخار

مناسب گردش آب در استخرهای ...

پمپ تصفیه استخر سرتیکین مدل AQP101

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

شفت از جنس استنلس ...

پمپ تصفیه سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

شفت از جنس استنلس استیل

عملکرد مطلوب با سطح صدای پایین

قدرت پمپ 1 اسب بخار

مناسب گردش آب در استخرهای ...

پمپ تصفیه استخر سرتیکین مدل AQP151

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

شفت از جنس استنلس ...

پمپ تصفیه سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

شفت از جنس استنلس استیل

عملکرد مطلوب با سطح صدای پایین

قدرت پمپ 2 اسب بخار

مناسب گردش آب در استخرهای ...

پمپ تصفیه استخر سرتیکین مدل AQP201

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

شفت از جنس استنلس ...

پمپ تصفیه سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

شفت از جنس استنلس استیل

عملکرد مطلوب با سطح صدای پایین

قدرت پمپ 2 اسب بخار

مناسب گردش آب در استخرهای ...

پمپ تصفیه استخر سرتیکین مدل AQP303

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

شفت از جنس استنلس ...

پمپ تصفیه سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

شفت از جنس استنلس استیل

عملکرد مطلوب با سطح صدای پایین

قدرت پمپ 3 اسب بخار

مناسب گردش آب در استخرهای ...

پمپ تصفیه استخر سرتیکین مدل HS103

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

شفت از جنس استنلس ...

پمپ تصفیه سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

شفت از جنس استنلس استیل

عملکرد مطلوب با سطح صدای پایین

قدرت پمپ 1 اسب بخار

مناسب گردش آب در استخرهای ...