پمپ تصفیه استخر هایوارد

12 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 12 از 12 مورد

فیلترهای فعال

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP2607X10

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump

بدنه و پروانه از جنس ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump

بدنه و پروانه از جنس پلیمر مقاوم

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

دارای استرینر فایبرگلاس با درب ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP2610X15

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump

بدنه و پروانه از جنس ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump

بدنه و پروانه از جنس پلیمر مقاوم

با قدرت 1.5 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

دارای استرینر فایبرگلاس با ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP2615X20

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump

بدنه و پروانه از جنس ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump

بدنه و پروانه از جنس پلیمر مقاوم

با قدرت 2 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

دارای استرینر فایبرگلاس با درب ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP3007X10

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از جنس پلیمر ضد زنگ

دارای استرینر از جنس فایبرگلاس

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی تک ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP3010X15

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از جنس پلیمر ضد زنگ

دارای استرینر از جنس فایبرگلاس

با قدرت 1.5 اسب بخار

برق مصرفی تک ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP3025X30

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از جنس پلیمر ضد زنگ

دارای استرینر از جنس فایبرگلاس

با قدرت 3 اسب بخار

برق مصرفی تک ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP303053

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از جنس پلیمر ضد زنگ

دارای استرینر از جنس فایبرگلاس

با قدرت 3 اسب بخار

درب استرینر ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP157LX5PF

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Power Flo

بدنه و پروانه از جنس ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Power Flo

بدنه و پروانه از جنس پلیمر ضد زنگ

دارای استرینر فایبرگلاس جدا از پمپ

با قدرت 3/4 اسب بخار

برق مصرفی ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP1580TLPF

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Power Flo

بدنه و پروانه از جنس ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Power Flo

بدنه و پروانه از جنس پلیمر ضد زنگ

دارای استرینر فایبرگلاس جدا از پمپ

با قدرت 1 اسب بخار

برق مصرفی تک ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP3215X2051

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Tri Star

بدنه و پروانه از جنس ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Tri Star

بدنه و پروانه از جنس پلیمر تقویت شده

با قدرت 1/2 1 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

دارای استرینر فایبرگلاس ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP3225X3051

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Tri Star

بدنه و پروانه از جنس ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Tri Star

بدنه و پروانه از جنس پلیمر تقویت شده

با قدرت 2 اسب بخار

برق مصرفی تک فاز

دارای استرینر فایبرگلاس با ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد مدل SP3015X20

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از ...

پمپ تصفیه استخر هایوارد Hayward

از نوع پمپ های Super Pump 2

بدنه و پروانه از جنس پلیمر ضد زنگ

دارای استرینر از جنس فایبرگلاس

با قدرت 2 اسب بخار

برق مصرفی تک ...