تجهیزات ضدعفونی آب ایمکس

16 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 16 از 16 مورد

فیلترهای فعال

کلرزن نمکی ایمکس مدل SSC 15E

قیمت تماس با واحد فروش

کلرزن نمکی ایمکس Emaux

مناسب برای حجم استخر 45 متر مکعب

تزریق کلر 15 گرم بر ...

کلرزن نمکی ایمکس Emaux

مناسب برای حجم استخر 45 متر مکعب

تزریق کلر 15 گرم بر ساعت

ضدعفونی آب استخر به وسیله الکترولیز نمک

بدون نیاز به قرص کلر

کارکرد بسیار ...

کلرزن خطی ایمکس مدل CL-01

قیمت تماس با واحد فروش

کلرزن خطی ایمکس Emaux

مناسب استخرهای کوچک و جکوزی

دارای ظرفیت 2 کیلوگرمی

...

کلرزن خطی ایمکس Emaux

مناسب استخرهای کوچک و جکوزی

دارای ظرفیت 2 کیلوگرمی

قابلیت نصب روی مسیر لوله کشی

سایز اتصال 1/2 1 اینچ

راه اندازی و نصب بسیار ساده

کلرزن خطی ایمکس مدل CL-02

قیمت تماس با واحد فروش

کلرزن خطی ایمکس Emaux

مناسب استخرهای کوچک و جکوزی

دارای ظرفیت 4 کیلوگرمی

...

کلرزن خطی ایمکس Emaux

مناسب استخرهای کوچک و جکوزی

دارای ظرفیت 4 کیلوگرمی

قابلیت نصب روی مسیر لوله کشی

سایز اتصال 1/2 1 اینچ

راه اندازی و نصب بسیار ساده

کلرزن خطی ایمکس مدل CL-50

قیمت تماس با واحد فروش

کلرزن خطی ایمکس Emaux

مناسب استخرهای کوچک و جکوزی

دارای ظرفیت 6 کیلوگرمی

...

کلرزن خطی ایمکس Emaux

مناسب استخرهای کوچک و جکوزی

دارای ظرفیت 6 کیلوگرمی

قابلیت نصب روی مسیر لوله کشی

سایز اتصال 1/2 1 اینچ

راه اندازی و نصب بسیار ساده

کلرزن خطی ایمکس مدل CL-75

قیمت تماس با واحد فروش

کلرزن خطی ایمکس Emaux

مناسب استخرهای کوچک و جکوزی

دارای ظرفیت 11 کیلوگرمی

...

کلرزن خطی ایمکس Emaux

مناسب استخرهای کوچک و جکوزی

دارای ظرفیت 11 کیلوگرمی

قابلیت نصب روی مسیر لوله کشی

سایز اتصال 1/2 1 اینچ

راه اندازی و نصب بسیار ساده

کلرزن نمکی ایمکس مدل SSC 25E

قیمت تماس با واحد فروش

کلرزن نمکی ایمکس Emaux

مناسب برای حجم استخر 70 متر مکعب

تزریق کلر 25 گرم بر ...

کلرزن نمکی ایمکس Emaux

مناسب برای حجم استخر 70 متر مکعب

تزریق کلر 25 گرم بر ساعت

ضدعفونی آب استخر به وسیله الکترولیز نمک

بدون نیاز به قرص کلر

کارکرد بسیار ...

کلرزن نمکی ایمکس مدل SSC 50E

قیمت تماس با واحد فروش

کلرزن نمکی ایمکس Emaux

مناسب برای حجم استخر 150 متر مکعب

تزریق کلر 45 گرم بر ...

کلرزن نمکی ایمکس Emaux

مناسب برای حجم استخر 150 متر مکعب

تزریق کلر 45 گرم بر ساعت

ضدعفونی آب استخر به وسیله الکترولیز نمک

بدون نیاز به قرص کلر

کارکرد بسیار ...

مینی کلرزن نمکی ایمکس مدل SSC Mini

قیمت تماس با واحد فروش

کلرزن نمکی ایمکس Emaux

مناسب برای حجم استخر 60 متر مکعب

تزریق کلر 25 گرم بر ...

کلرزن نمکی ایمکس Emaux

مناسب برای حجم استخر 60 متر مکعب

تزریق کلر 25 گرم بر ساعت

ضدعفونی آب استخر به وسیله الکترولیز نمک

بدون نیاز به قرص کلر

کارکرد بسیار ...

لامپ UV استخری ایمکس مدل FOS-UV-7T

قیمت تماس با واحد فروش

لامپ UV استخر ایمکس Emaux

برای استریلیزه کردن آب استخر توسط اشعه فرابنفش

قابل ...

لامپ UV استخر ایمکس Emaux

برای استریلیزه کردن آب استخر توسط اشعه فرابنفش

قابل استفاده برای حجم 70 متر مکعب آب

مکمل ضدعفونی کننده های کلر پاش

کمک به کاهش مصرف کلر در ...

لامپ UV استخری ایمکس مدل FOS-UV-14T

قیمت تماس با واحد فروش

لامپ UV استخر ایمکس Emaux

برای استریلیزه کردن آب استخر توسط اشعه فرابنفش

قابل ...

لامپ UV استخر ایمکس Emaux

برای استریلیزه کردن آب استخر توسط اشعه فرابنفش

قابل استفاده برای حجم 140 متر مکعب آب

مکمل ضدعفونی کننده های کلر پاش

کمک به کاهش مصرف کلر در ...

لامپ UV استخری ایمکس مدل NT-UV40

قیمت تماس با واحد فروش

لامپ UV استخر ایمکس Emaux

برای استریلیزه کردن آب استخر توسط اشعه فرابنفش

قابل ...

لامپ UV استخر ایمکس Emaux

برای استریلیزه کردن آب استخر توسط اشعه فرابنفش

قابل استفاده برای حجم 40 متر مکعب آب

بدون تایمر

مکمل ضدعفونی کننده های کلر پاش

کمک به ...

لامپ UV استخری ایمکس مدل NT-UV40-T

قیمت تماس با واحد فروش

لامپ UV استخر ایمکس Emaux

برای استریلیزه کردن آب استخر توسط اشعه فرابنفش

قابل ...

لامپ UV استخر ایمکس Emaux

برای استریلیزه کردن آب استخر توسط اشعه فرابنفش

قابل استفاده برای حجم 40 متر مکعب آب

مجهز به تایمر

مکمل ضدعفونی کننده های کلر پاش

کمک ...

لامپ UV استخری ایمکس مدل NT-UV75

قیمت تماس با واحد فروش

لامپ UV استخر ایمکس Emaux

برای استریلیزه کردن آب استخر توسط اشعه فرابنفش

قابل ...

لامپ UV استخر ایمکس Emaux

برای استریلیزه کردن آب استخر توسط اشعه فرابنفش

قابل استفاده برای حجم 75 متر مکعب آب

بدون تایمر

مکمل ضدعفونی کننده های کلر پاش

کمک به ...

لامپ UV استخری ایمکس مدل NT-UV75-T

قیمت تماس با واحد فروش

لامپ UV استخر ایمکس Emaux

برای استریلیزه کردن آب استخر توسط اشعه فرابنفش

قابل ...

لامپ UV استخر ایمکس Emaux

برای استریلیزه کردن آب استخر توسط اشعه فرابنفش

قابل استفاده برای حجم 75 متر مکعب آب

مجهز به تایمر

مکمل ضدعفونی کننده های کلر پاش

کمک ...

لامپ UV استخری ایمکس مدل NT-UV87-TO

قیمت تماس با واحد فروش

لامپ UV استخر ایمکس Emaux

برای استریلیزه کردن آب استخر توسط اشعه فرابنفش

قابل ...

لامپ UV استخر ایمکس Emaux

برای استریلیزه کردن آب استخر توسط اشعه فرابنفش

قابل استفاده برای حجم 90 متر مکعب آب

مجهز به تایمر

مکمل ضدعفونی کننده های کلر پاش

کمک ...

لامپ UV استخری ایمکس مدل NT-UV130F

قیمت تماس با واحد فروش

لامپ UV استخر ایمکس Emaux

برای استریلیزه کردن آب استخر توسط اشعه فرابنفش

قابل ...

لامپ UV استخر ایمکس Emaux

برای استریلیزه کردن آب استخر توسط اشعه فرابنفش

قابل استفاده برای حجم 130 متر مکعب آب

مکمل ضدعفونی کننده های کلر پاش

کمک به کاهش مصرف کلر در ...