پمپ تصفیه استخر ایمکس

10 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 10 از 10 مورد

فیلترهای فعال

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SB100

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 1 اسب بخار

با سایز اتصالات 2 اینچ

برق مصرفی تک فاز

کارکرد قوی و کم ...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SB150

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 1.5 اسب بخار

با سایز اتصالات 2 اینچ

برق مصرفی تک فاز

کارکرد قوی و ...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SB200

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 2 اسب بخار

با سایز اتصالات 2 اینچ

برق مصرفی تک فاز

کارکرد قوی و کم ...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SB300

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 3 اسب بخار

با سایز اتصالات 2 اینچ

برق مصرفی تک فاز

کارکرد قوی و کم ...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SPH100

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 1 اسب بخار

با سایز ورودی 2 و خروجی 1/2 1 اینچ

برق مصرفی تک فاز

...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SPH150

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 1.5 اسب بخار

با سایز ورودی 2 و خروجی 1/2 1 اینچ

برق مصرفی تک فاز

...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SPH200

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 2 اسب بخار

با سایز ورودی 2 و خروجی 1/2 1 اینچ

برق مصرفی تک فاز

...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل SPH300

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 3 اسب بخار

با سایز ورودی 2 و خروجی 1/2 1 اینچ

برق مصرفی تک فاز

...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل EPH200

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 2 اسب بخار

با سایز اتصالات 1/2 2 اینچ

برق مصرفی تک فاز

کارکرد قوی و ...

پمپ تصفیه استخر ایمکس مدل EPH300

قیمت تماس با واحد فروش

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل ...

پمپ تصفیه ایمکس Emaux

بدنه و استرینر از جنس پلی کربنات

شفت از جنس استیل 316

با قدرت 3 اسب بخار

با سایز اتصالات 1/2 2 اینچ

برق مصرفی تک فاز

کارکرد قوی و ...