فیلتر تصفیه آکوا ایکس

7 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 7 از 7 مورد

فیلترهای فعال

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس مدل AQ-450

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس AquaX

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

...

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس AquaX

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

دارای شیر چند حالته

با قطر فیلتر 45 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 40 متر ...

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس مدل AQ-500

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس AquaX

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

...

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس AquaX

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

دارای شیر چند حالته

با قطر فیلتر 50 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 55 متر ...

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس مدل AQ-650

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس AquaX

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

...

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس AquaX

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

دارای شیر چند حالته

با قطر فیلتر 65 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 75 متر ...

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس مدل AQ-800

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس AquaX

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

...

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس AquaX

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

دارای شیر چند حالته

با قطر فیلتر 80 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 95 متر ...

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس مدل AQ-950

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس AquaX

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

...

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس AquaX

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

دارای شیر چند حالته

با قطر فیلتر 95 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 140 متر ...

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس مدل AQ-1250

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس AquaX

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

...

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس AquaX

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

دارای شیر چند حالته

با قطر فیلتر 125 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 200 متر ...

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس مدل AQ-1400

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس AquaX

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

...

فیلتر شنی استخر آکوا ایکس AquaX

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

دارای شیر چند حالته

با قطر فیلتر 140 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 320 متر ...