فیلتر تصفیه مگاپول

8 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 8 از 8 مورد

فیلترهای فعال

فیلتر شنی استخر مگاپول مدل XE-800

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر مگاپول Megapool

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

دارای شیر چند ...

فیلتر شنی استخر مگاپول Megapool

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

دارای شیر چند حالته

با قطر فیلتر 80 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 125 متر مکعب

مناسب ...

فیلتر شنی استخر مگاپول مدل XE-950

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر مگاپول Megapool

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

دارای شیر چند ...

فیلتر شنی استخر مگاپول Megapool

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

دارای شیر چند حالته

با قطر فیلتر 95 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 175 متر مکعب

مناسب ...

فیلتر شنی استخر مگاپول مدل XA-500

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر مگاپول Megapool

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

...

فیلتر شنی استخر مگاپول Megapool

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

دارای شیر چند حالته

با قطر فیلتر 50 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 50 متر ...

فیلتر شنی استخر مگاپول مدل XE-500

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر مگاپول Megapool

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

دارای شیر چند ...

فیلتر شنی استخر مگاپول Megapool

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

دارای شیر چند حالته

با قطر فیلتر 50 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 50 متر مکعب

مناسب ...

فیلتر شنی استخر مگاپول مدل XE-650

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر مگاپول Megapool

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

دارای شیر چند ...

فیلتر شنی استخر مگاپول Megapool

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

دارای شیر چند حالته

با قطر فیلتر 65 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 75 متر مکعب

مناسب ...

فیلتر شنی استخر مگاپول مدل XA-650

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر مگاپول Megapool

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

...

فیلتر شنی استخر مگاپول Megapool

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

دارای شیر چند حالته

با قطر فیلتر 65 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 75 متر ...

فیلتر شنی استخر مگاپول مدل XA-800

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر مگاپول Megapool

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

...

فیلتر شنی استخر مگاپول Megapool

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

دارای شیر چند حالته

با قطر فیلتر 80 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 125 متر ...

فیلتر شنی استخر مگاپول مدل XA-950

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی استخر مگاپول Megapool

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

...

فیلتر شنی استخر مگاپول Megapool

بدنه از جنس فایبرگلاس تقویت شده با پلی استر

دارای شیر چند حالته

با قطر فیلتر 95 سانتی متر

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 175 متر ...