فیلتر تصفیه سرتیکین

4 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 4 از 4 مورد

فیلترهای فعال

فیلتر شنی استخر سرتیکین مدل HS520

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

با قطر 52 سانتی متر

...

فیلتر شنی سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

با قطر 52 سانتی متر

مجهز به شیر چند حالته

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 50 متر مکعب

مناسب برای استخر ...

فیلتر شنی استخر سرتیکین مدل HS640

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

با قطر 64 سانتی متر

...

فیلتر شنی سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

با قطر 64 سانتی متر

مجهز به شیر چند حالته

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 70 متر مکعب

مناسب برای استخر ...

فیلتر شنی استخر سرتیکین مدل HS760

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

با قطر 76 سانتی متر

...

فیلتر شنی سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

با قطر 76 سانتی متر

مجهز به شیر چند حالته

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 100 متر مکعب

مناسب برای ...

فیلتر شنی استخر سرتیکین مدل HS900

قیمت تماس با واحد فروش

فیلتر شنی سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

با قطر 90 سانتی متر

...

فیلتر شنی سرتیکین Certikin

بدنه از جنس فایبرگلاس مقاوم

با قطر 90 سانتی متر

مجهز به شیر چند حالته

مناسب برای استخر سرپوشیده تا حجم 150 متر مکعب

مناسب برای ...