فیلتر تصفیه هایواتر

10 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 10 از 10 مورد

فیلترهای فعال

فیلتر شنی استخر هایواتر مدل HW166T

قیمت تماس با واحد فروش

فيلتر شني هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 41 سانتي ...

فيلتر شني هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 41 سانتي متر

مجهز به شير چند حالته

مناسب براي استخر سرپوشيده تا حجم 40 متر مکعب

مناسب براي ...

فیلتر شنی استخر هایواتر مدل HW200T

قیمت تماس با واحد فروش

فيلتر شني هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 50 سانتي ...

فيلتر شني هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 50 سانتي متر

مجهز به شير چند حالته

مناسب براي استخر سرپوشيده تا حجم 45 متر مکعب

مناسب براي ...

فیلتر شنی استخر هایواتر مدل HW244T

قیمت تماس با واحد فروش

فيلتر شني هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 61 سانتي ...

فيلتر شني هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 61 سانتي متر

مجهز به شير چند حالته

مناسب براي استخر سرپوشيده تا حجم 55 متر مکعب

مناسب براي ...

فیلتر شنی استخر هایواتر مدل HW270T

قیمت تماس با واحد فروش

فيلتر شني هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 66 سانتي ...

فيلتر شني هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 66 سانتي متر

مجهز به شير چند حالته

مناسب براي استخر سرپوشيده تا حجم 65 متر مکعب

مناسب براي ...

فیلتر شنی استخر هایواتر مدل HW270S

قیمت تماس با واحد فروش

فيلتر شني هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 89 سانتي ...

فيلتر شني هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 89 سانتي متر

مجهز به شير چند حالته

مناسب براي استخر سرپوشيده تا حجم 75 متر مکعب

مناسب براي ...

فیلتر شنی استخر هایواتر مدل HW310T

قیمت تماس با واحد فروش

فيلتر شني هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 79 سانتي ...

فيلتر شني هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 79 سانتي متر

مجهز به شير چند حالته

مناسب براي استخر سرپوشيده تا حجم 110 متر مکعب

مناسب براي ...

فیلتر شنی استخر هایواتر مدل HW360T

قیمت تماس با واحد فروش

فيلتر شني هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 92 سانتي ...

فيلتر شني هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 92 سانتي متر

مجهز به شير چند حالته

مناسب براي استخر سرپوشيده تا حجم 150 متر مکعب

مناسب براي ...

فیلتر کارتریجی استخر هایواتر مدل HW8-35

قیمت تماس با واحد فروش

فيلتر کارتریجی هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 25 ...

فيلتر کارتریجی هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 25 سانتي متر

بدون نیاز به شير چند حالته

مناسب براي استخر سرپوشيده تا حجم 40 متر مکعب

...

فیلتر کارتریجی استخر هایواتر مدل HW11-50

قیمت تماس با واحد فروش

فيلتر کارتریجی هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 25 ...

فيلتر کارتریجی هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 25 سانتي متر

بدون نیاز به شير چند حالته

مناسب براي استخر سرپوشيده تا حجم 50 متر مکعب

...

فیلتر کارتریجی استخر هایواتر مدل HW16-70

قیمت تماس با واحد فروش

فيلتر کارتریجی هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 25 ...

فيلتر کارتریجی هايواتر HIWATER

بدنه از جنس فايبرگلاس مقاوم

با قطر فيلتر 25 سانتي متر

بدون نیاز به شير چند حالته

مناسب براي استخر سرپوشيده تا حجم 75 متر مکعب

...