کولر آبی آبسال

17 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 17 از 17 مورد

فیلترهای فعال

کولر آبی پرتابل آبسال مدل AC26

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی پرتابل آبسال

با هوادهی 935 متر مکعب بر ساعت

قابل استفاده ...

کولر آبی پرتابل آبسال

با هوادهی 935 متر مکعب بر ساعت

قابل استفاده در دو حالت پنکه و کولر

مناسب برای 10 تا 20 متر مربع

سه سرعته و کم صدا

با قدرت ...

کولر آبی پوشالی آبسال مدل AC31D

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی آبسال

با هوادهی 1500 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 20 تا 30 متر ...

کولر آبی آبسال

با هوادهی 1500 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 20 تا 30 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 1/8 اسب بخار

دارای دریچه گردان تنظیم هوا

کولر آبی پوشالی آبسال مدل AC32D

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی آبسال

با هوادهی 1500 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 30 تا 45 متر ...

کولر آبی آبسال

با هوادهی 1500 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 30 تا 45 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 1/8 اسب بخار

دارای دریچه گردان تنظیم هوا

کولر آبی پوشالی آبسال مدل AC32

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی آبسال

با هوادهی 1500 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 30 تا 50 متر ...

کولر آبی آبسال

با هوادهی 1500 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 30 تا 50 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 1/8 اسب بخار

کولر آبی پوشالی آبسال مدل AC33

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی آبسال

با هوادهی 2200 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 40 تا 60 متر ...

کولر آبی آبسال

با هوادهی 2200 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 40 تا 60 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 1/6 اسب بخار

کولر آبی پوشالی آبسال مدل AC35

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی آبسال

با هوادهی 3900 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 50 تا 70 متر ...

کولر آبی آبسال

با هوادهی 3900 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 50 تا 70 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 1/3 اسب بخار

کولر آبی پوشالی آبسال مدل AC38 بالازن

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی آبسال بالازن

با هوادهی 3900 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 50 تا 70 متر ...

کولر آبی آبسال بالازن

با هوادهی 3900 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 50 تا 70 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 1/3 اسب بخار

کولر آبی پوشالی آبسال مدل ACDC39 کم مصرف

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی کم مصرف آبسال

با هوادهی 3570 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 50 تا 70 متر ...

کولر آبی کم مصرف آبسال

با هوادهی 3570 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 50 تا 70 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 184 وات (1/4 اسب بخار)

برچسب رده ...

کولر آبی پوشالی آبسال مدل AC40

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی آبسال

با هوادهی 5950 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 70 تا 90 متر ...

کولر آبی آبسال

با هوادهی 5950 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 70 تا 90 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 1/3 اسب بخار

کولر آبی پوشالی آبسال مدل AC48 بالازن

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی آبسال بالازن

با هوادهی 3900 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 50 تا 70 متر ...

کولر آبی آبسال بالازن

با هوادهی 3900 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 50 تا 70 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 1/3 اسب بخار

کولر آبی پوشالی آبسال مدل AC55

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی آبسال

با هوادهی 6650 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 80 تا 100 متر ...

کولر آبی آبسال

با هوادهی 6650 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 80 تا 100 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 1/2 اسب بخار

کولر آبی پوشالی آبسال مدل AC58 بالازن

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی آبسال بالازن

با هوادهی 6650 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 80 تا 100 متر ...

کولر آبی آبسال بالازن

با هوادهی 6650 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 80 تا 100 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 1/2 اسب بخار

کولر آبی پوشالی آبسال مدل ACDC60 کم مصرف

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی کم مصرف آبسال

با هوادهی 5950 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 80 تا 110 متر ...

کولر آبی کم مصرف آبسال

با هوادهی 5950 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 80 تا 110 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 302 وات (0.4 اسب بخار)

برچسب رده ...

کولر آبی پوشالی آبسال مدل AC68 بالازن کم مصرف

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی آبسال بالازن

با هوادهی 5950 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 100 تا 120 متر ...

کولر آبی آبسال بالازن

با هوادهی 5950 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 100 تا 120 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 1/2 اسب بخار

برچسب رده انرژی A

کولر آبی پوشالی آبسال مدل ACDC80 کم مصرف

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی کم مصرف آبسال

با هوادهی 7300 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 140 تا 160 ...

کولر آبی کم مصرف آبسال

با هوادهی 7300 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 140 تا 160 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 302 وات (0.4 اسب بخار)

برچسب رده ...

کولر آبی پوشالی آبسال مدل AC70

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی آبسال

با هوادهی 8350 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 120 تا 140 متر ...

کولر آبی آبسال

با هوادهی 8350 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 120 تا 140 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 3/4 اسب بخار

کولر آبی سلولزی آبسال مدل ACCP76

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی آبسال

با هوادهی 8350 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 130 تا 150 متر ...

کولر آبی سلولزی آبسال

با هوادهی 8350 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 130 تا 150 متر مربع

پوشش رنگ بدنه الکترواستاتیک

با موتور 559 وات (3/4 اسب بخار)

...