رادیاتور پنلی تاش

7 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 7 از 7 مورد

فیلترهای فعال

رادیاتور پنلی تاش 60 سانتی متری

قیمت تماس با واحد فروش

رادیاتور پنلی تاش

ظرفیت حرارتی 1137 کیلوکالری بر ساعت

دارای دو کنوکتور فولادی ...

رادیاتور پنلی تاش

ظرفیت حرارتی 1137 کیلوکالری بر ساعت

دارای دو کنوکتور فولادی گردش آب

با کیفیت رنگ آستر اپوکسی

مقاومت بالا در برابر پوسیدگی و خوردگی

ساخته شده ...

رادیاتور پنلی تاش 80 سانتی متری

قیمت تماس با واحد فروش

رادیاتور پنلی تاش

ظرفیت حرارتی 1518 کیلوکالری بر ساعت

دارای دو کنوکتور فولادی ...

رادیاتور پنلی تاش

ظرفیت حرارتی 1518 کیلوکالری بر ساعت

دارای دو کنوکتور فولادی گردش آب

با کیفیت رنگ آستر اپوکسی

مقاومت بالا در برابر پوسیدگی و خوردگی

ساخته شده ...

رادیاتور پنلی تاش 100 سانتی متری

قیمت تماس با واحد فروش

رادیاتور پنلی تاش

ظرفیت حرارتی 1900 کیلوکالری بر ساعت

دارای دو کنوکتور فولادی ...

رادیاتور پنلی تاش

ظرفیت حرارتی 1900 کیلوکالری بر ساعت

دارای دو کنوکتور فولادی گردش آب

با کیفیت رنگ آستر اپوکسی

مقاومت بالا در برابر پوسیدگی و خوردگی

ساخته شده ...

رادیاتور پنلی تاش 120 سانتی متری

قیمت تماس با واحد فروش

رادیاتور پنلی تاش

ظرفیت حرارتی 2281 کیلوکالری بر ساعت

دارای دو کنوکتور فولادی ...

رادیاتور پنلی تاش

ظرفیت حرارتی 2281 کیلوکالری بر ساعت

دارای دو کنوکتور فولادی گردش آب

با کیفیت رنگ آستر اپوکسی

مقاومت بالا در برابر پوسیدگی و خوردگی

ساخته شده ...

رادیاتور پنلی تاش 140 سانتی متری

قیمت تماس با واحد فروش

رادیاتور پنلی تاش

ظرفیت حرارتی 2663 کیلوکالری بر ساعت

دارای دو کنوکتور فولادی ...

رادیاتور پنلی تاش

ظرفیت حرارتی 2663 کیلوکالری بر ساعت

دارای دو کنوکتور فولادی گردش آب

با کیفیت رنگ آستر اپوکسی

مقاومت بالا در برابر پوسیدگی و خوردگی

ساخته شده ...

رادیاتور پنلی تاش 160 سانتی متری

قیمت تماس با واحد فروش

رادیاتور پنلی تاش

ظرفیت حرارتی 3044 کیلوکالری بر ساعت

دارای دو کنوکتور فولادی ...

رادیاتور پنلی تاش

ظرفیت حرارتی 3044 کیلوکالری بر ساعت

دارای دو کنوکتور فولادی گردش آب

با کیفیت رنگ آستر اپوکسی

مقاومت بالا در برابر پوسیدگی و خوردگی

ساخته شده ...

رادیاتور پنلی تاش 180 سانتی متری

قیمت تماس با واحد فروش

رادیاتور پنلی تاش

ظرفیت حرارتی 3426 کیلوکالری بر ساعت

دارای دو کنوکتور فولادی ...

رادیاتور پنلی تاش

ظرفیت حرارتی 3426 کیلوکالری بر ساعت

دارای دو کنوکتور فولادی گردش آب

با کیفیت رنگ آستر اپوکسی

مقاومت بالا در برابر پوسیدگی و خوردگی

ساخته شده ...