فهرست محصولات بر اساس برند انرژی

برند انرژی

مشاهده و معرفی کلیه محصولات برند انرژی

35 محصول وجود دارد.

نمایش 1 تا 20 از 35 مورد

کولر آبی سلولزی انرژی ECO280

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 1400 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 20 تا 30 متر ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 1400 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 20 تا 30 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

با موتور 1/8 اسب بخار

کولر آبی سلولزی انرژی EC0350

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 4420 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 50 تا 80 متر ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 4420 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 50 تا 80 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

با موتور 1/3 اسب بخار

بدنه بسیار مستحکم

کولر آبی سلولزی انرژی VC0380 بالازن

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 4420 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 50 تا 80 متر ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 4420 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 50 تا 80 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

با موتور 1/3 اسب بخار

کولر آبی سلولزی انرژی EC0550

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 6460 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 70 تا 110 متر ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 6460 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 70 تا 110 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

مجهز به ریموت و ترموستات

با موتور 1/2 اسب ...

کولر آبی سلولزی اقتصادی انرژی مدل EC0550e

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 6460 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 70 تا 110 متر ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 6460 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 70 تا 110 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

با موتور 1/2 اسب بخار

کولر آبی سلولزی انرژی VC0600 بالازن

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 7140 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 80 تا 120 متر ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 7140 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 80 تا 120 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

مجهز به ریموت و ترموستات

با موتور 3/4 اسب ...

کولر آبی سلولزی انرژی EC0700

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 7990 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 100 تا 140 متر ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 7990 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 100 تا 140 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

مجهز به ریموت و ترموستات

دارای سیستم محافظت ...

کولر آبی سلولزی اقتصادی انرژی EC0700e

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 7990 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 100 تا 140 متر ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 7990 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 100 تا 140 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

مجهز به ریموت و ترموستات

دارای سیستم محافظت ...

کولر آبی سلولزی انرژی مدل تکفاز EC1100

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 11000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 160 تا 220 ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 11000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 160 تا 220 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

دارای سیستم محافظت از جان

با موتور یک و نیم ...

کولر آبی سلولزی انرژی مدل سه فاز EC1100

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 11000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 160 تا 220 ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 11000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 160 تا 220 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

دارای سیستم محافظت از جان

با موتور 2 اسب ...

کولر آبی سلولزی انرژی مدل سه فاز VC1100 بالازن

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 11000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 160 تا 220 ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 11000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 160 تا 220 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

دارای سیستم محافظت از جان

با موتور 2 اسب ...

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC1800

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 18000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 250 تا 350 ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 18000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 250 تا 350 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

دارای سیستم محافظت از جان

با موتور 5.5 اسب ...

کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC2500

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 25000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 300 تا 400 ...

کولر آبی سلولزی انرژی

با هوادهی 25000 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 300 تا 400 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

دارای سیستم محافظت از جان

با موتور 7.5 اسب ...

کولر آبی سلولزی انرژی مدل پالا EC0750

قیمت تماس با واحد فروش

کولر آبی سلولزی پالا انرژی

نسل جدید کولر آبی هوشمند

با هوادهی 7990 متر مکعب بر ...

کولر آبی سلولزی پالا انرژی

نسل جدید کولر آبی هوشمند

با هوادهی 7990 متر مکعب بر ساعت

مناسب برای 120 تا 160 متر مربع

پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

مجهز به تایمر ...

مینی هیتر گازی انرژی مدل GH618

قیمت تماس با واحد فروش

مینی هیتر گازی انرژی

ظرفیت حرارتی 18000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 150 ...

مینی هیتر گازی انرژی

ظرفیت حرارتی 18000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 150 تا 360 متر مکعب

برق مصرفی تک فاز

مجهز به ترموستات محیطی، شیر کنترل گاز و سنسور ...

هیتر گازی انرژی مدل GH825

قیمت تماس با واحد فروش

هیتر گازی فن دار انرژی

برق مصرفی تک فاز

ظرفیت حرارتی 25000 کیلوکالری بر ...

هیتر گازی فن دار انرژی

برق مصرفی تک فاز

ظرفیت حرارتی 25000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 550 متر مکعب

مجهز به ترموستات محیطی، شیر کنترل گاز و سنسور حدی

...

هیتر گازی انرژی مدل 625

قیمت تماس با واحد فروش

هیتر گازی فن دار انرژی

برق مصرفی تک فاز

ظرفیت حرارتی 25000 کیلوکالری بر ...

هیتر گازی فن دار انرژی

برق مصرفی تک فاز

ظرفیت حرارتی 25000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 700 متر مکعب

مجهز به شیر کنترل گاز SIT ایتالیا

قابلیت نصب ...

هیتر گازی انرژی مدل 640 فن ایرانی

قیمت تماس با واحد فروش

هیتر گازی فن دار انرژی

ظرفیت حرارتی 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش ...

هیتر گازی فن دار انرژی

ظرفیت حرارتی 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 900 متر مکعب

مجهز به شیر کنترل گاز SIT ایتالیا

قابلیت نصب ترموستات محیطی

با فن ...

هیتر گازی انرژی مدل 640 فن آلمانی

قیمت تماس با واحد فروش

هیتر گازی فن دار انرژی

ظرفیت حرارتی 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش ...

هیتر گازی فن دار انرژی

ظرفیت حرارتی 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 900 متر مکعب

مجهز به شیر کنترل گاز SIT ایتالیا

قابلیت نصب ترموستات محیطی

با فن ...

هیتر گازی انرژی مدل 641 دو ظرفیتی

قیمت تماس با واحد فروش

هیتر گازی فن دار انرژی

با دو ظرفیت حرارتی 25000 و 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب ...

هیتر گازی فن دار انرژی

با دو ظرفیت حرارتی 25000 و 45000 کیلوکالری بر ساعت

مناسب برای گرمایش 400 تا 900 متر مکعب

مجهز به شیر کنترل گاز SIT ایتالیا

دارای ترموستات ...